De accreditatiecommissie


Beoordeling van nieuwe scholing op relevantie voor Chronisch ZorgNet wordt gedaan door de accreditatiecommissie, bestaande uit experts op het gebied van chronische niet-overdraagbare aandoeningen. Wil je scholing volgen of heb je scholing gevolgd die nog niet is geaccrediteerd, dan kun je accreditatie aanvragen via het Portfolio.

Bij het accreditatieproces wordt gekeken naar de raakvlakken van de betreffende scholing met (de behandeling van) niet-verdraagbare chronische aandoeingen en bijbehorende comorbiditeit. De accreditatiecommissie beoordeelt alleen scholing die is geaccrediteerd door het KNGF.

Toekenning van punten voor Chronisch ZorgNet verloopt als volgt:

  • Relevant voor Chronisch ZorgNet: volledige aantal punten;
  • Deels relevant voor Chronisch ZorgNet: de helft van het aantal punten;
  • Niet relevant voor Chronisch ZorgNet: geen punten.