Overzicht van scholing geaccrediteerd voor Chronisch ZorgNet


Chronisch ZorgNet kent punten toe voor scholing die relevant is bevonden voor de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, longaandoeningen en hartpatiënten. Daarnaast dient de scholing door het KNGF geaccrediteerd te zijn. Wil je scholing gaan volgen, controleer dan eerst in onderstaande lijst of de scholing is geaccrediteerd door Chronisch ZorgNet. Met behulp van steekwoorden, naam van de aanbieder of het KNGF-nummer kun je zoeken of de scholing al is beoordeeld door de accreditatiecommissie. Ben je op zoek naar een overzicht van actuele scholing, dan kun je in de Agenda de scholing vinden die wordt aangeboden door Chronisch ZorgNet en haar partners.

Toekenning van punten voor Chronisch ZorgNet verloopt als volgt:

  • Relevant voor Chronisch ZorgNet: volledige aantal punten;
  • Deels relevant voor Chronisch ZorgNet: de helft van het aantal punten;
  • Niet relevant voor Chronisch ZorgNet: geen punten.

Let op: het onderstaande overzicht dient als indicatie voor scholing die wordt geaccrediteerd, maar het bevat ook scholing die momenteel niet meer wordt aangeboden.

Naam opleidingOpleiderAantal puntenRelevantieKNGF nummer opleiding
Implantaten van Abbott Abbott 2 Wel relevant -
Verkorte opleiding leefstijlcoach voor fysiotherapeuten Academie voor Leefstijl en Gezondheid 72 Wel relevant -
Basiscursus motivational interviewing (één aanvullende dag) Academie voor Motivatie en Gedragsverandering 10 Wel relevant C033
Basistraining Motivational Interviewing Academie voor Motivatie en Gedragsverandering 30 Wel relevant 27035
E-learning MGV 'Verdieping' Academie voor Motivatie en Gedragsverandering 15 Wel relevant 27945
Motivational Interviewing Expert Training Academie voor Motivatie en Gedragsverandering 56 Wel relevant 28452
Vervolgdag MI in groepen Academie voor Motivatie en Gedragsverandering 6 Wel relevant -
Vervolgdag MI Verandertaal Academie voor Motivatie en Gedragsverandering 7 Wel relevant 28407
Vervolgdag MI Weerstand/Wrijving Academie voor Motivatie en Gedragsverandering 6 Wel relevant 26455
Vervolgtraining Motivational Interviewing Academie voor Motivatie en Gedragsverandering 15 Wel relevant 29312
6e Landelijk Valsymposium Academisch Medisch Centrum 4 Wel relevant 27031
7e Landelijk Valsymposium Academisch Medisch Centrum 4 Wel relevant 28135
8e Landelijk Valsymposium Academisch Medisch Centrum 4 Wel relevant 29061
Ondersteunen van zelfmanagement bij chronisch zieken AccreDidact 6 Wel relevant 22754
ACT Integratiecursus Adelante Zorggroep 12 Wel relevant 27895
Basiscursus ACT voor multidisciplinaire teams Adelante Zorggroep 15 Wel relevant 29177
Samen sterk in sportzorg ADRZ 5 Niet relevant 28339
Online Fysiotherapie bij Longfibrose Antonius Ziekenhuis 3 Wel relevant 29805
Symposium Fysiotherapie bij longfibrose Antonius Ziekenhuis 4 Wel relevant 30609
Beweeggedrag bij COPD Appels en van 't Hul 6 Wel relevant 22476
Longfunctie en ergometrie bij COPD Appels en van 't Hul 16 Wel relevant 7571
Gezonde Leefstijl: Hoe help ik mijn patiënt met blijvende gedragsverandering? Arts en Leefstijl 1 Wel relevant -
Handleiding pak hypertensie aan - deel 1 (theorie) Arts en Leefstijl 1 Wel relevant -
Handleiding pak hypertensie aan - deel 2 (casuïstiek) Arts en Leefstijl 1 Wel relevant -
De fitte oudere Avans+ improving professionals 67 Wel relevant 25130
Training COPD Avans+ improving professionals 36 Wel relevant 23922
Post HBO cursus knie compleet B&SIS 24 Niet relevant -
Opleiding tot professioneel coach Balansgroep 120 Wel relevant -
Sportpsychologie voor fysiotherapeuten Barry Assen Sportpsychologie 20 Niet relevant 26155
Symposium Excacerbaties bij COPD Basalt Revalidatie 2 Wel relevant 7195
Longrevalidatie = Topsport! Behandelcentrum Heideheuvel 2 Wel relevant 26504
Patiënt en sport - inspanningsfysiologie voor de fysiotherapeutische praktijk BENECKE N.I. 6 Wel relevant F2231
GG/ZZ Leergang 1 (een andere kijk op Gezondheid en Gedrag, naast Ziekte en Zorg) Bettery Academy 15 Wel relevant 28038
Motiverende gespreksvoering Bird's Sense 12 Wel relevant -
Chronisch zieken in beweging Body@Work 3 Wel relevant -
Longfibrose in beweging Boehringer Ingelheim 3 Wel relevant -
Masterclass Casuïstiek bespreking spirometrie Boehringer Ingelheim 2 Wel relevant -
Reactivering bij COPD; “Opgelucht verder?” Boehringer Ingelheim 2 Wel relevant -
COPD in de fysiotherapiepraktijk Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) 2 Wel relevant 24109
Leefstijlcoaching Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) 2 Wel relevant -
Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen? Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) 2 Wel relevant 30157
Mindfulness voor fysiotherapeuten Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) 2 Wel relevant 26398
Pijneducatie Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) 2 Niet relevant -
Veilige fysiotherapie bij medicijngebruik Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) 2 Wel relevant onbekend
Web-TV Chronische pijn: nieuwe inzichten, betere aanpak Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) 2 Niet relevant 27527
Web-tv Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden en stepped care Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) 1 Wel relevant 27537
Webcast Herkent u een spierziekte bij uw patiënt? Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) 2 Niet relevant 29008
9-daagse Mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijnszorg Breederode Hogeschool 142 Niet relevant 23721
Anderhalvelijnszorg Farmacologie Breederode Hogeschool 8 Deels relevant 27245
Anderhalvelijnszorg Farmacologie deel 1 Breederode Hogeschool 6 Deels relevant 29157
Anderhalvelijnszorg Farmacologie deel 2 Breederode Hogeschool 6 Wel relevant nog onbekend
Basis Beweegprogramma Breederode Hogeschool 21 Wel relevant 29009
Basiscursus Beweegprogramma's Breederode Hogeschool 21 Wel relevant 25756
Basiscursus Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) Breederode Hogeschool 44 Wel relevant 28468
Beweegprogramma Artrose Breederode Hogeschool 9 Wel relevant 25076
Beweegprogramma COPD deel 1 Breederode Hogeschool 12 Wel relevant 26659
Beweegprogramma COPD deel 2 Breederode Hogeschool 22 Wel relevant 26660
Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 (vervolgcursus) Breederode Hogeschool 14 Wel relevant 25078
Beweegprogramma Hartrevalidatie inclusief hartfalen Breederode Hogeschool 24 Wel relevant 23837
Beweegprogramma Hartrevalidatie inclusief hartfalen Breederode Hogeschool 23 Wel relevant 29313
Beweegprogramma's Artrose Breederode Hogeschool 9 Wel relevant 25076
Hoofdpijn en duizeligheid Breederode Hogeschool 18 Niet relevant 28673
Basistraining leefstijlcoaching fysiotherapie (GLI) Brickhouse Academy 30 Wel relevant 28624
Post HBO Leefstijlcoach Brickhouse Academy 96 Wel relevant -
GWZ bij palliatieve en terminale zorg Buurtzorg Nederland 7 Niet relevant 26436
GWZ en preventie Buurtzorg Nederland 8 Wel relevant 26435
GWZ voor cliënten met een chronische aandoening Buurtzorg Nederland 8 Wel relevant 26434
Verder met GWZ - over samenwerking, arbo en preventie in de wijk Buurtzorg Nederland 8 Niet relevant 26437
Motiverende gespreksvoering Cambiamo 13 Wel relevant -
Jaarlijkse netwerkbijeenkomst COPD 2015 Catharina Ziekenhuis 2 Wel relevant -
Jaarlijkse netwerkbijeenkomst COPD 2016 Catharina Ziekenhuis 2 Wel relevant -
Jaarlijkse netwerkbijeenkomst COPD 2017 Catharina Ziekenhuis 2 Wel relevant -
Jaarlijkse netwerkbijeenkomst COPD 2018 Catharina Ziekenhuis 2 Wel relevant -
Jaarlijkse netwerkbijeenkomst COPD 2019 Catharina Ziekenhuis 2 Wel relevant -
Introductie in de Theorie en Praktijk van Motivational Interviewing Centre for Motivation & Change 30 Wel relevant B010
Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn Centrum voor adem en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn 35 Wel relevant 28549
Leergang adem- en ontspanningstherapie Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie 100 Wel relevant 27691
Small Airways Symposium - 2018 Chiesi College 6 Wel relevant -
Motiverende gespreksvoering - basis ChristelCare 3 Wel relevant 24956
Basiscursus Osteoporose, Vallen en Breken Chronisch ZorgNet 9 Wel relevant 29941
Basiscursus richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden Chronisch ZorgNet 10 Wel relevant 29035
Basiscursus symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden Chronisch ZorgNet 11 Wel relevant 29906
Basisscholing eerstelijns hartrevalidatie bij niet-complexe patiënten Chronisch ZorgNet 17 Wel relevant 28995
Begeleiden/organiseren structurele wandelgroepjes Chronisch ZorgNet 4 Wel relevant C004
Begeleiden/organiseren wandelactiviteit Chronisch ZorgNet 2 Wel relevant C005
Betekenisvol gebruik van activiteitenmeters in de fysiotherapie Chronisch ZorgNet 8 Wel relevant 30846
Chronisch ZorgNet Congres 2020 Chronisch ZorgNet 7 Wel relevant 28598
Chronisch ZorgNet Congres 2022 Chronisch ZorgNet 7 Wel relevant C031
Chronisch ZorgNet Webinar: Het KomPas gebruiken in de praktijk - samen in gesprek Chronisch ZorgNet 1 Wel relevant W2202
Chronisch ZorgNet Webinar: samenwerking tussen therapeut en diëtist Chronisch ZorgNet 1 Wel relevant W2203
Cursus RookstopCoaching Chronisch ZorgNet 7 Wel relevant -
Digitaal Chronisch ZorgNet Congres 2021 Chronisch ZorgNet 7 Wel relevant 29368
Hoe krijg ik mijn COPD patiënt in beweging? Chronisch ZorgNet 1 Wel relevant -
KomPas basistraining voor samen beslissen Chronisch ZorgNet 1 Wel relevant 30750
Landelijk netwerk voor revalidatie coronapatiënten in de eerste lijn - e-learning module Chronisch ZorgNet 6 Wel relevant 28830
Organisatie regionale netwerkbijeenkomst Chronisch ZorgNet 2 Wel relevant C002
Regionale netwerkbijeenkomst Chronisch ZorgNet 2 Wel relevant C001
Relevante nevenactiviteit Chronisch ZorgNet 1 Wel relevant C036
Relevante nevenactiviteiten Chronisch ZorgNet 2 Wel relevant C019
2019 Year in Review (pulmonary rehabilitation) CIRO, Centrum voor Integrale Revalidatie en Orgaanfalen 12 Wel relevant 25788
Fysiotherapie en revalidatie bij COPD CIRO, Centrum voor Integrale Revalidatie en Orgaanfalen 58 Wel relevant 24194
Fysiotherapie en revalidatie bij patiënten met chronische longziekten (2021) CIRO, Centrum voor Integrale Revalidatie en Orgaanfalen 30 Wel relevant 30243
Masterclass COPD - fysiotherapeuten CIRO, Centrum voor Integrale Revalidatie en Orgaanfalen 7 Wel relevant 23249
Online webinar: geïntegreerde longrevalidatie bij COVID-19 patiënten CIRO, Centrum voor Integrale Revalidatie en Orgaanfalen 4 Wel relevant 28863
Paramedische zorg bij patiënten met COPD CIRO, Centrum voor Integrale Revalidatie en Orgaanfalen 54 Wel relevant 21943
Paramedische zorg en reval. bij patiënten met chronisch hartfalen CIRO, Centrum voor Integrale Revalidatie en Orgaanfalen 31 Wel relevant 23749
The Ciro 2018 International Summer School on Pulmonary Rehabilitation: the advanced course CIRO, Centrum voor Integrale Revalidatie en Orgaanfalen 15 Wel relevant B002
The Ciro 2018 International Summer School on Pulmonary Rehabilitation: the novice course CIRO, Centrum voor Integrale Revalidatie en Orgaanfalen 15 Wel relevant -
COPD, Fysiotherapie en Revalidatie CIVA B.V. 31 Wel relevant 28925
COPD, fysiotherapie en revalidatie CIVA B.V. 31 Wel relevant 28693
Coronaire aandoeningen en hartfalen, fysiotherapie en revalidatie CIVA B.V. 33 Wel relevant 28977
Farmacologie en Chronische aandoeningen CIVA B.V. 7 Wel relevant 26587
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) binnen het fysiotherapeutisch domein CIVA B.V. 1 Wel relevant 28790
Inspanningsfysiologie en Chronische aandoeningen CIVA B.V. 7 Wel relevant 26374
Kwetsbare Ouderen en Training CIVA B.V. 7 Wel relevant 30380
Kwetsbare ouderen en training CIVA B.V. 7 Wel relevant 27022
Kwetsbare ouderen en valpreventie CIVA B.V. 7 Wel relevant 27835
Leefstijlcoaching voor fysiotherapeuten, MC 1 CIVA B.V. 7 Wel relevant 28762
Obesitas bij volwassenen CIVA B.V. 22 Wel relevant 25616
Obesitas en Training CIVA B.V. 42 Wel relevant 24944
Online Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) binnen het fysiotherapeutisch domein CIVA B.V. 1 Wel relevant 28851
Online lezing COPD praktijkrichtlijn CIVA B.V. 2 Wel relevant 29562
Osteoporose, fysiotherapie & training CIVA B.V. 8 Wel relevant 30261
Osteoporose, Fysiotherapie & Training (online) CIVA B.V. 8 Wel relevant 30478
Revalidatie bij Artrose heup-knie. Preventief, Curatief, Operatief CIVA B.V. 7 Wel relevant 27372
Verkorte opleiding tot leefstijlcoach CIVA B.V. 39 Wel relevant 28737
Wetenschap in de Fysiotherapiepraktijk CIVA B.V. 32 Deels relevant 28859
ClaudicatioNet Congres 's-Hertogenbosch 2018 ClaudicatioNet 6 Wel relevant 26531
ClaudicatioNet Congres 's-Hertogenbosch 2019 ClaudicatioNet 6 Wel relevant 27540
ClaudicatioNet Congres Apeldoorn 2019 ClaudicatioNet 6 Wel relevant 27540
ClaudicatioNet Congres Zwolle 2018 ClaudicatioNet 6 Wel relevant 26531
Verdiepingscursus PAV ClaudicatioNet 3 Wel relevant 23334
Acuut knieletsel CME-Online vof 4 Niet relevant 25430
Adequaat handelen bij scoliose CME-Online vof 3 Niet relevant 27027
Arm- en schoudermorbiditeiten na de behandeling van borstkanker CME-Online vof 2 Niet relevant 24646
Artrosepijn: thinking beyond muscles and joints CME-Online vof 2 Deels relevant 26577
Aspecifieke KANS: ontstaan en behandeling door de fysiotherapeut (weblecture) CME-Online vof 2 Niet relevant 24004
Balanscontrole bij ouderen: meten en trainen CME-Online vof 2 Wel relevant 27225
Begrijp de pijn: pijneducatie in de fysiotherapie CME-Online vof 1 Niet relevant 28157
Bekkenbodemproblematiek in de reguliere fysiotherapiepraktijk CME-Online vof 3 Niet relevant 30798
Beter lopen door krachttraining - praktijk CME-Online vof 3 Wel relevant 30306
Beter lopen door krachttraining - revalidatie van kwetsbare ouderen CME-Online vof 2 Wel relevant 27613
Beter lopen door krachttraining - theorie CME-Online vof 3 Wel relevant 30305
Bewegen als medicijn bij subacromiale schouderpijn CME-Online vof 2 Niet relevant 26218
Cervicale radiculopathie:diagnostiek en behandeling CME-Online vof 2 Niet relevant 24011
Chronische pijn bij artrose CME-Online vof 2 Wel relevant 22825
Cognitieve revalidatie na een beroerte CME-Online vof 2 Niet relevant 27409
Collageen bindweefsel: recente inzichten CME-Online vof 2 Niet relevant 24356
Compressietherapie bij oedeempatiënten CME-Online vof 2 Niet relevant 23926
Compressietherapie bij oedeempatiënten CME-Online vof 2 Niet relevant 27402
Congres Geriatriefysiotherapie 2018 CME-Online vof 6 Wel relevant 26964
Congres geriatriefysiotherapie 2019 CME-Online vof 6 Wel relevant 28048
COPD CME-Online vof 2 Wel relevant 26010
Cystic fibrosis bij kinderen: onderzoek en behandeling CME-Online vof 3 Niet relevant 21071
De casus: geriatrische COPD-revalidatie CME-Online vof 1 Wel relevant 28720
De casus: valangst na heupfractuur CME-Online vof 1 Niet relevant 27903
De conservatieve behandeling van heupartrose deel 1: Pathologie CME-Online vof 2 Wel relevant 22460
De elleboog onder de loep CME-Online vof 2 Niet relevant 27330
De pathofysiologie van brandwonden CME-Online vof 3 Niet relevant 26717
De ziekte van Parkinson - therapeutische behandeling CME-Online vof 3 Niet relevant 27259
De ziekte van Parkinson deel 1 - Pathologie en diagnostiek CME-Online vof 4 Niet relevant 25663
Een helder zicht op duizeligheidsklachten CME-Online vof 2 Niet relevant 27263
Evidence based handelen bij nekpijn (congreslezing) CME-Online vof 2 Niet relevant 25975
Evidence based practice (EBP) bij musculoskeletale revalidatie CME-Online vof 2 Niet relevant 25256
Fit na kanker: revalidatie na de behandeling van borstkanker CME-Online vof 2 Deels relevant 30741
Frailty: kwetsbaarheid in meerdere dimensies CME-Online vof 2 Wel relevant 23512
Functional Strength Measurement (FSM) bij kinderen van 4-10 jaar CME-Online vof 2 Niet relevant 23449
Fysieke training van ouderen CME-Online vof 2 Wel relevant 28359
Fysio-/oefentherapie bij knieartrose CME-Online vof 2 Wel relevant 30528
Fysiotherapie bij COPD; dé patiënt met COPD bestaat niet CME-Online vof 4 Wel relevant 29160
Fysiotherapie bij COPD. Dé patiënt met COPD bestaat niet! CME-Online vof 2 Wel relevant 26010
Fysiotherapie na Covid-19 CME-Online vof 2 Wel relevant 29403
Fysiotherapie na COVID-19: nieuwe inzichten CME-Online vof 2 Wel relevant 30620
Gedrag en bewegen bij ouderen met dementie CME-Online vof 2 Niet relevant 26122
Geriatrische COPD Revalidatie CME-Online vof 3 Wel relevant 30107
Get a grip on the hip: heupklachten bij (jong)volwassenen CME-Online vof 2 Niet relevant 27177
Gezonde leefstijl CME-Online vof 2 Wel relevant 28968
Hartrevalidatie 1 CME-Online vof 4 Wel relevant 4874
Hartrevalidatie 1: Algemeen en Acute fase (fase 1) CME-Online vof 4 Wel relevant 25520
Hartrevalidatie deel 1: Acute fase CME-Online vof 4 Wel relevant 28976
Hartrevalidatie deel 1: Algemeen en acute fase CME-Online vof 3 Wel relevant 22424
Hartrevalidatie deel 2 - Revalidatiefase CME-Online vof 3 Wel relevant 27084
Hartrevalidatie deel 2 - Revalidatiefase (fase 2) CME-Online vof 3 Wel relevant 25776
Hartrevalidatie deel 3: Postrevalidatiefase (fase 3) CME-Online vof 3 Wel relevant 26752
Hartrevalidatie deel II CME-Online vof 4 Wel relevant 4877
Het voorkomen van vallen: valpreventie bij ouderen CME-Online vof 3 Wel relevant 26791
Het voorkomen van vallen: valpreventie bij ouderen CME-Online vof 4 Wel relevant 29856
Heupartroplastiek CME-Online vof 3 Deels relevant 25898
Hoofdpijn: diagnostiek en management CME-Online vof 2 Niet relevant 26042
Hypermobiliteit bij kinderen CME-Online vof 2 Niet relevant 24782
IFOMPT Framework: klinisch redeneren bij klachten in de hoogcervicale wervelkolom CME-Online vof 2 Niet relevant 24010
Iliotibiale Band Syndroom (ITBS): een ketenproblematiek CME-Online vof 2 Niet relevant 25200
Incontinentie bij ouderen CME-Online vof 2 Niet relevant 25987
Innovatieve technologie en gezond ouder worden CME-Online vof 2 Wel relevant 24781
Inspanning bij kinderen: theorie, testen en trainen CME-Online vof 3 Niet relevant 30584
Intercollegiale feedback: elkaar echt aanspreken CME-Online vof 2 Niet relevant -
Inzicht in neuromusculaire aandoeningen: kenmerken en diagnostiek CME-Online vof 3 Niet relevant 26240
Inzicht in neuromusculaire aandoeningen: therapeutische mogelijkheden CME-Online vof 3 Niet relevant 26945
Klinisch redeneren bij lage rugpijn en bekkenpijn CME-Online vof 2 Niet relevant 23996
Klinisch redeneren bij schouderklachten: van topsport tot geriatrie CME-Online vof 2 Niet relevant 22842
Krachttraining bij oedeempatiënten CME-Online vof 2 Niet relevant 23775
Kwetsbaar én vitaal? Vitaliteit bij ouderen CME-Online vof 2 Deels relevant 28347
Lage rugklachten: bent u op de hoogte? CME-Online vof 3 Niet relevant 27178
Lage Rugklachten: recente inzichten CME-Online vof 2 Niet relevant 22826
Lage rugpijn: diagnostiek en behandeling a.d.h.v. de indeling in subgroepen CME-Online vof 2 Niet relevant 25174
Leefstijlinterventies CME-Online vof 2 Wel relevant nog onbekend
Lichaamsgewicht en gezond ouder worden CME-Online vof 2 Wel relevant 24780
Lipoedeem: diagnostiek en behandeling CME-Online vof 2 Niet relevant 24354
Lipoedeem: diagnostiek en behandeling CME-Online vof 2 Niet relevant 27832
Longaandoeningen bij jong en oud CME-Online vof 2 Wel relevant 30797
Motivational Interviewing: de theorie CME-Online vof 3 Wel relevant 27763
Multipele Sclerose deel 1 - Epidemiologie en pathologie CME-Online vof 3 Niet relevant 26631
Multipele Sclerose deel 2: Oefentherapeutische behandelmogelijkheden CME-Online vof 3 Niet relevant 26633
Neuromotor Task Training (NTT) bij kinderen CME-Online vof 2 Niet relevant 23519
Normale veroudering versus abnormale fysieke achteruitgang (inspanningsfysiologie) CME-Online vof 2 Wel relevant 28353
Online nascholing COPD - fysiotherapeutische interventie CME-Online vof 4 Wel relevant 9335
Online nascholing COPD - pathologie CME-Online vof 2 Wel relevant 8607
Online nascholing Coxartrose CME-Online vof 4 Wel relevant 8274
Online nascholing Hartrevalidatie I CME-Online vof 4 Wel relevant 7985
Perifeer arterieel vaatlijden CME-Online vof 3 Wel relevant 25777
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) CME-Online vof 3 Wel relevant 30634
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) CME-Online vof 3 Wel relevant 29028
Sarcopenie bij kwetsbare ouderen CME-Online vof 2 Wel relevant 23536
Sarcopenie: van diagnose naar behandeling CME-Online vof 2 Wel relevant 28204
Schouderinstabiliteit deel 1: theoretisch perspectief, anatomie en pathologie CME-Online vof 2 Niet relevant 24095
Schouderinstabiliteit deel 2: fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling CME-Online vof 2 Niet relevant 24096
Schouderpijn: evidence based fysiotherapie en manuele therapie CME-Online vof 2 Niet relevant 26008
Schrijfproblemen bij kinderen CME-Online vof 2 Niet relevant 23494
Sensomotorische controle van de lage rug CME-Online vof 2 Niet relevant 28164
Shared decision making CME-Online vof 1 Wel relevant 27966
SOLK: functionele klachten bij kinderen en jongeren (congreslezing) CME-Online vof 2 Niet relevant 23520
Spanningshoofdpijn CME-Online vof 2 Niet relevant 23578
Spasticiteit bij volwassenen: herkennen en behandelen CME-Online vof 1 Niet relevant 28498
Symptomen en diagnostiek bij een CVA CME-Online vof 2 Niet relevant 26677
Therapeutische mogelijkheden na een CVA CME-Online vof 2 Niet relevant 27218
Therapie bij mensen met brandwonden CME-Online vof 3 Niet relevant 26653
Tussen fit en frail: het effect van bewegen bij kwetsbare ouderen CME-Online vof 2 Wel relevant 23513
Vitaliteit CME-Online vof 2 Deels relevant 28347
Voetklachten 1: gangbeeldanalyse en oefentherapie CME-Online vof 2 Niet relevant 25488
Voetklachten 2: complexe casuïstiek CME-Online vof 2 Niet relevant 25489
Voorste-kruisbandruptuur deel 1 - Anatomie, mechanisme en diagnostiek CME-Online vof 1 Niet relevant 26929
Voorste-kruisbandruptuur deel 2 - Revalidatie en preventie CME-Online vof 2 Niet relevant 26930
Weet wat je zegt: jouw aandeel in ziektepercepties en nocebo CME-Online vof 2 Niet relevant 27172
Wetenschap versus praktijk: klinisch redeneren bij aspecifieke nekpijn CME-Online vof 2 Niet relevant 27174
Zorg in de palliatieve fase CME-Online vof 2 Niet relevant 27862
Hartrevalidatie Netwerk Zwolle e.o. COPD Netwerk Zwolle e.o. Module C CNZ/HNZ Zwolle 7 Wel relevant 7668
Geriatriedagen 2021 Congress Care 6 Deels relevant -
Max Taks vaatsymposium 2019 Congress Company 5 Niet relevant -
COPD en Hartrevalidatie netwerk Zwolle Coöperatie Zorggroep Fynon u.a. 2 Wel relevant 25117
Hartrevalidatie Netwerk - Zwolse situatie/werkwijze leef- en beweegcentrum Coöperatie Zorggroep Fynon u.a. 10 Wel relevant -
Hartrevalidatie Netwerk Zwolle 2011 Coöperatie Zorggroep Fynon u.a. 42 Wel relevant B004
HNZ scholing deel B1 Cardiologie Coöperatie Zorggroep Fynon u.a. 4 Wel relevant 7632
Module A1: Inspanningsfysiologie en training Coöperatie Zorggroep Fynon u.a. 10 Wel relevant 7405
Module A2: Motivational Interviewing Coöperatie Zorggroep Fynon u.a. 10 Wel relevant 7243
Module B: COPD en astma Coöperatie Zorggroep Fynon u.a. 16 Wel relevant 7502
Beeldvorming van de longen COPD netwerk Utrecht 2 Niet relevant 28031
Behandeling van Covid -19 patiënten: Wat hebben we geleerd COPD netwerk Utrecht 2 Wel relevant 29593
Diagnostiek en behandeling van Astma en het Astma COPD-overlapsyndroom COPD netwerk Utrecht 4 Wel relevant 26098
Dyspneu! Klinische inspanningsfysiologie om de oorzaak bij hart- of longaandoeningen te achterhalen COPD netwerk Utrecht 2 Wel relevant 30111
Gezondheidsvaardigheden en COPD COPD netwerk Utrecht 3 Wel relevant 28903
Netwerkavond COPD HIT COPD netwerk Utrecht 2 Wel relevant 24489
NMES bij de behandeling van patienten met COPD COPD netwerk Utrecht 2 Wel relevant 23991
Non-lineaire inspanningstraining bij COPD patienten (04-2019) COPD netwerk Utrecht 2 Wel relevant 27804
Sarcopenie en voeding/ training bij de oudere patiënt COPD netwerk Utrecht 2 Wel relevant 24868
Scholing veldtesten COPD COPD netwerk Utrecht 3 Wel relevant 26944
Sputumklaring en Medicatie voor mensen met een longaandoening COPD netwerk Utrecht 2 Wel relevant 30502
Theorie, demo en interpretatie van Cardio Pulmonar Exercise Test (CPET) COPD netwerk Utrecht 2 Wel relevant 29829
Trainen met zuurstof bij COPD patiënten COPD netwerk Utrecht 2 Wel relevant 28368
Zelfmanagement COPD patiënten & zelfzorg door Airway Clearance technieken bij COPD COPD netwerk Utrecht 2 Wel relevant 25835
Congres Preventieve Cardiologie en Hartrevalidatie 2020 CVOI Academy 6 Wel relevant 29165
Driedaagse training Motivational Interviewing Daemen motivatie en training 30 Wel relevant 9180
Fascia level 1 (Connective Tissue) De Berekuyl 27 Niet relevant 74085
Oedeemfysiotherapie opleiding module 1-4 De Berekuyl 396 Niet relevant 25990
Oncologie revalidatiewetenschappen De Berekuyl 15 Niet relevant 24926
Basiscompetenties Motiverende Gespreksvoering De Vraag Centraal 12 Wel relevant 21463
Christian Barton - Running rehab, exercise, footwear & performance Denkfysio 12 Niet relevant 26479
Functional therapeutic movement Denkfysio 15 Niet relevant 27932
Joeri Calsius Experiential Movement Denkfysio 12 Niet relevant 29397
Joeri Calsius Myofascial Techniques Concepts and Skills Denkfysio 21 Niet relevant 25713
Lorimer Moseley: Explain Pain Course Denkfysio 14 Niet relevant 25904
Myofasciale techniques concepts and skills Denkfysio 6 Niet relevant 29299
Psychologie en Psychosomatiek in de Somatische Praktijk Denkfysio 26 Deels relevant 29217
Webinar Reconciling biomechanics with pain science Denkfysio 3 Niet relevant 28898
Webinar: Long covid revalidatie in de eerstelijns fysiotherapie Denkfysio 3 Wel relevant 30710
Webinar Sputumklaring - kennis en vaardigheden voor de Fysiotherapeut Deventer Ziekenhuis 2 Wel relevant 30251
Basic Life Support Diversen 3 Wel relevant 000003
Deelname wetenschappelijk onderzoek Diversen 2 Wel relevant C006
Docent relevante cursus Diversen 4 Wel relevant C010
Docent relevante opleiding Diversen 8 Wel relevant C009
Kennisnetwerk Artrose Diversen 2 Wel relevant C016
Kennisnetwerk COVID-19 Diversen 2 Wel relevant C027
Kennisnetwerk CVA Diversen 2 Wel relevant C013
Kennisnetwerk Diabetes Diversen 2 Wel relevant C015
Kennisnetwerk Geriatrie Diversen 2 Wel relevant C012
Kennisnetwerk Hartaandoeningen Diversen 2 Wel relevant C014
Kennisnetwerk Longaandoeningen Diversen 2 Wel relevant C011
Meelopen op de vaatpoli/vaatlab Diversen 2 Wel relevant C018
Organisatie informatieavond patiënten Diversen 2 Wel relevant C003
Uitvoeren (co-auteur) wetenschappelijk onderzoek Diversen 4 Wel relevant C007
Uitvoeren (First author) wetenschappelijk onderzoek Diversen 7 Wel relevant C008
Exacerbaties en interventies bij COPD-patiënten Dr. G.J. van Hoytema Stichting 1 Wel relevant -
FBP Sportmedisch Symposium Dr. G.J. van Hoytema Stichting 4 Niet relevant 27852
Man-vrouw verschillen in hart- en vaatziekten Dr. G.J. van Hoytema Stichting 2 Wel relevant -
Zelfmanagement en E-health bij COPD Dr. G.J. van Hoytema Stichting 4 Wel relevant -
Basistraining Motivational Interviewing Dr. G.J. van Hoytema Stichting / Academie voor Motivatie en Gedragsverandering 30 Wel relevant 27035
Oedeemtherapie Vodder, module 1 Dr. Vodder Schule, Walchsee 48 Niet relevant 28592
Congres MLDV: Benevolution 2019 Dr. Vodderschool 5 Niet relevant 28037
Review on Pulmonary rehabilitation, Physical Activity, Respiratory Failure and Palliative Respiratory Care EACCME 10 Wel relevant -
Cursus cognitieve revalidatietherapie Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam 11 Niet relevant -
Gedragsverandering: hoe bereik je als paramedicus je doel Einders Educatie 12 Wel relevant -
Basisopleiding radiale shockwavetherapie Enraf Nonius BV 4 Niet relevant -
Cursus Motivational interviewing Ergotherapie Breda 15 Wel relevant 26888
Pulmonary Rehabilitation European Respiratory Society 18 Wel relevant -
Neurolinguïstisch Programmeren Eviont 15 Wel relevant -
High-intensity Interval Training: Wetenschap in Praktijk Exerscience 6 Wel relevant 24498
Module complexe klachten Fascia Integratie Therapie 31 Niet relevant -
Zelfmanagement, beweegbeleid en ziektelast bij COPD Federatie WDH Midden Nederland 3 Wel relevant -
Informatieavond artrose Flevoziekenhuis 1 Wel relevant -
Hartfalen voor de eerstelijnsfysiotherapeut Fontys Paramedische Hogeschool 19 Wel relevant 8087
Refereeravond Gedragsverandering praktisch in de praktijk (05-2019) Fontys Paramedische Hogeschool 2 Wel relevant -
Revalidatie bij chronisch obstructieve longziekten Fontys Paramedische Hogeschool 68 Wel relevant 2011
Wat beweegt een COPD patient? Fontys Paramedische Hogeschool 40 Wel relevant 2677
2de Congres Sport & Voeding FrieslandCampina Institute 6 Deels relevant -
Beweegprogramma COPD Fydee Nederland 7 Wel relevant 10046
Beweegprogramma Hart Fydee Nederland 6 Wel relevant 9083
Coachen op gedragsverandering en zelfmanagement Fys'Optima 20 Wel relevant 7887
Cursus beweegprogramma COPD Fys'Optima 20 Wel relevant 6860
Enkel & voetklachten: orthopedische revalidatie Fysio Physics Opleidingen 5 Niet relevant 24469
Fysiotherapie & Diabetes Fysio Physics Opleidingen 19 Wel relevant 24769
Fysiotherapie & Oncologische Revalidatie Fysio Physics Opleidingen 19 Niet relevant 29595
Fysiotherapie bij Heup-Knieartrose Fysio Physics Opleidingen 10 Wel relevant -
Hartrevalidatie en cardiovasculair risicomanagment Fysio Physics Opleidingen 36 Wel relevant -
Longrevalidatie bij Astma & COPD Fysio Physics Opleidingen 19 Wel relevant 24693
Medical Fitness bij Astma en COPD Fysio Physics Opleidingen 7 Wel relevant -
Orthopedische revalidatie Fysio Physics Opleidingen 72 Niet relevant 25230
Orthopedische Revalidatie volgens de 4x T methode Fysio Physics Opleidingen 66 Niet relevant 9673
Revalidatie na COVID-19 Fysio Physics Opleidingen 4 Wel relevant 28849
Lip en lymfeoedeem, het naadje van de kous Fysio Tek B.V. 6 Niet relevant -
Dry needling basiscursus FysioLinks 22 Niet relevant 30010
Fysiotherapie bij Functioneel Neurologische Symptomen FysioLinks 18 Niet relevant 26185
Pijn in de Praktijk; Optimale zorg bij pijn in de eerste lijn, een praktische aanpak! FysioLinks 9 Niet relevant -
Beweegprogramma COPD FysioNetwerk Nederland 16 Wel relevant -
The Sporting hip and groin pain Fysiopodoplenair 14 Niet relevant 24988
Medical Taping Concept FysioTape Opleidingen 21 Niet relevant 21807
Medical Taping Concept voor gevorderden FysioTape Opleidingen 7 Niet relevant 27314
Scholing FysioTopics zorgplan COPD FysioTopics 31 Wel relevant 25581
Scholing Fysiotopics zorgplan COPD (2021) FysioTopics 28 Wel relevant C034
HCZK fysiotherapie bij COPD FysiQ 2 Wel relevant 27628
Fysiotherapie bij ILD (Interstitiele Lung Disease) Fysunique 2 Wel relevant -
Symposium "COPD ... adembenemend" Gezamenlijke RGF'en 5 Wel relevant -
Guus Schrijvers Congres: COPD, nu en straks Guus Schrijvers Academie 6 Wel relevant -
basistraining Motiverende Gespreksvoering Habit Pro 30 Wel relevant 23812
Bijscholing HIB sportleider Hart&Vaatgroep 6 Wel relevant -
HiB fitnessinstructeur hartfalen Hart&Vaatgroep 6 Niet relevant -
Harteraad beweegcoach coronair lijden en hartfalen Harteraad 19 Wel relevant -
HeartMath therapeut HeartMath Benelux 30 Niet relevant -
Driedaagse training in Motivational Interviewing/Motiverende Gespreksvoering Hetty de Laat Groei in Communicatie 30 Wel relevant 27528
Praktijkdag Motivational Interviewing Hetty de Laat Groei in Communicatie 5 Wel relevant 30345
Praktijkdag Motivational Interviewing - Ik sta even stil en ga vooruit! Hetty de Laat Groei in Communicatie 6 Wel relevant 28478
Vervolgtraining motiverende gespreksvoering Chronisch ZorgNet Hetty de Laat Groei in Communicatie 11 Wel relevant 30077
Master Bekkenfysiotherapie Hogeschool 15 Niet relevant M005
Master Fysiotherapie/Oefentherapie bij mensen met chronische ziekten Hogeschool 15 Wel relevant M010
Master Geriatriefysiotherapie Hogeschool 15 Wel relevant M001
Master Healthy aging Hogeschool 15 Wel relevant M017
Master Kinderfysiotherapie Hogeschool 15 Niet relevant M002
Master Musculoskeletale echografie voor fysiotherapeuten Hogeschool 15 Niet relevant M009
Master Musculoskeletale fysiotherapie Hogeschool 15 Niet relevant M006
Master Neurorevalidatie Hogeschool 15 Niet relevant M015
Master Oncologiefysiotherapie Hogeschool 15 Niet relevant M003
Master Psychosomatische fysiotherapie Hogeschool 15 Deels relevant M004
Master Sportfysiotherapie Hogeschool 15 Wel relevant M014
Aanvullende module slaap en ontspanning Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) 3 Wel relevant -
Leefstijlcoach voor Fysiotherapeuten Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) 28 Wel relevant 28924
Basisdag Bewegen bij mensen met coronaire aandoeningen en hartfalen Hogeschool Leiden 8 Wel relevant 21103
Basisdag coronaire aandoeningen en hartfalen Hogeschool Leiden 7 Wel relevant 8216
Bewegen bij mensen met coronaire aandoeningen Hogeschool Leiden 18 Wel relevant 21104
Bewegen bij mensen met hartfalen Hogeschool Leiden 18 Wel relevant 21105
Coronaire aandoen. voor eerstelijns-, verzorgings- en verpleeghuis fysiotherapeuten Hogeschool Leiden 16 Wel relevant 8237
Cursus Perifeer Arterieel Vaatlijden Hogeschool Leiden 18 Wel relevant 25518
Fysiotherapie bij COPD en Astma Hogeschool Leiden 29 Wel relevant 25870
Fysiotherapie bij COPD en Astma Hogeschool Leiden 29 Wel relevant 9701
Fysiotherapie bij Coronaire aandoeningen en hartfalen Hogeschool Leiden 45 Wel relevant 23767
Fysiotherapie bij diabetes 2 Hogeschool Leiden 31 Wel relevant 24795
Fysiotherapie en diabeteszorg Hogeschool Leiden 20 Wel relevant 8013
Hartfalen voor eerstelijns-, verzorgings- en verpleeghuis fysiotherapeuten Hogeschool Leiden 15 Wel relevant 8407
Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg Hogeschool Leiden 15 Wel relevant M025
Masterclass fysiotherapie: meten van fysieke activiteit pat. Hogeschool Leiden 4 Wel relevant -
Mindfulnesstraining bij patiënten met chronische stress en/of pijn Hogeschool Leiden 48 Wel relevant 23663
Motiverende gespreksvoering Hogeschool Leiden 30 Wel relevant 29533
Motiverende gespreksvoering Hogeschool Leiden 30 Wel relevant 24212
Basiscursus beweegprogramma's deel 1 (gedragsgeoriënteerde benadering) Hogeschool Rotterdam Transfergroep, Unit Gezondheidszorg 16 Wel relevant 5871
Basiscursus beweegprogramma's deel 1, Gedragsgeorienteerde benadering Hogeschool Rotterdam Transfergroep, Unit Gezondheidszorg 18 Wel relevant 22410
Basiscursus beweegprogramma's deel 2 (inspanningsfysiologie) Hogeschool Rotterdam Transfergroep, Unit Gezondheidszorg 8 Wel relevant 5869
Basiscursus beweegprogramma's deel 2, Inspanningsfysiologie Hogeschool Rotterdam Transfergroep, Unit Gezondheidszorg 9 Wel relevant 22412
Beweegprogramma Artrose Hogeschool Rotterdam Transfergroep, Unit Gezondheidszorg 16 Wel relevant -
Beweegprogramma Coronaire hartaandoeningen en hartfalen Hogeschool Rotterdam Transfergroep, Unit Gezondheidszorg 20 Wel relevant 8356
Beweegprogramma's vervolgcursus diabetes Hogeschool Rotterdam Transfergroep, Unit Gezondheidszorg 16 Wel relevant 9744
Vervolgcursus beweegprogramma COPD Hogeschool Rotterdam Transfergroep, Unit Gezondheidszorg 18 Wel relevant 7729
Master Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie Hogeschool Utrecht 15 Wel relevant M027
Motiverend coachen van stagiaires Hogeschool Utrecht 5 Niet relevant 30142
Cardiologische Zorgbrug Hogeschool van Amsterdam Fysiotherapie 20 Wel relevant 24568
Cursus leefstijlcoach (voor fysiotherapeuten aangesloten bij ClaudicatioNet) Hogeschool van Arnhem & Nijmegen 27 Wel relevant 23680
De Leefstijladviseur in de BeweegKuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in opdracht van NISB 30 Wel relevant 7412
Ganganalyse bij neurologische aandoeningen Hogeschool Zuyd 30 Deels relevant 25969
Farmacologie voor paramedici bijeenkomst 1 Hogeschool Zuyd Opleiding Fysiotherapie 3 Deels relevant 27998
Farmacologie voor paramedici bijeenkomst 2 Hogeschool Zuyd Opleiding Fysiotherapie 3 Wel relevant 28001
Farmacologie voor paramedici bijeenkomst 3 Hogeschool Zuyd Opleiding Fysiotherapie 3 Niet relevant 28002
Farmacologie voor paramedici bijeenkomst 4 Hogeschool Zuyd Opleiding Fysiotherapie 3 Deels relevant 28003
Master Manuele Therapie Hogeschool/Universiteit 15 Niet relevant M013
BeweegKuur: implementatie en activerend leren Huis voor Beweging 4 Wel relevant 27746
Hart- en vaatziekten Human Motion seminars en cursussen 6 Wel relevant -
Hartfalen Human Motion seminars en cursussen 6 Wel relevant 6525
Inspanningsfysiologie bij diabetes en overgewicht in de praktijk Human Motion seminars en cursussen 6 Wel relevant -
Echo-avond Onderste Extremiteit ICONE Orthopedie en Sportletsels 2 Niet relevant 25490
3de Nationaal shockwave Therapie Congres Impuls NVMST-NVMSU 5 Niet relevant 26102
Arches and legs Incitus 25 Niet relevant -
Training Motiverende gespreksvoering bij overgewicht Indigo 11 Wel relevant 21907
Opleiding leefstijlcoach Instituut CAM 35 Wel relevant -
NLP coach practitioner Instituut voor eclectische psychologie 15 Wel relevant -
Functionele bewegingsketens van de wervelkolom, bekken en benen Interfysiek 18 Niet relevant 25808
Nascholing fysiotherapeuten nieuwe zorgpad artrose Kallen en Schmeitz Fysiotherapeuten 2 Wel relevant 23758
Studiedag Fysiotherapie en Duizeligheid Kenniscentrum Duizeligheid (Gelre Ziekenhuizen) 7 Niet relevant 23785
Aan de slag met eHealth applicaties! KNGF 5 Deels relevant 25370
Artrose heup-knie (e-learning) KNGF 3 Wel relevant 26954
Beoordelen bewegingskwaliteit, lezing KNGF 2 Deels relevant 312426
COPD: Pathofysiologie en effecten van revalidatie KNGF 2 Wel relevant 24179
Cursus coaching intervisiegroepen KNGF 16 Deels relevant -
Dag van de fysiotherapeut 2018 KNGF 6 Deels relevant 27316
Dag van de fysiotherapeut 2019 KNGF 5 Deels relevant 28272
De invloed van kanker op het bewegend functioneren KNGF 2 Niet relevant 24387
E-learning KNGF-richtlijn COPD KNGF 3 Wel relevant 29169
E-Learning KNGF-richtlijn Lage rugpijn en LRS KNGF 3 Niet relevant 32079
E-Learning KNGF-richtlijn Oncologie KNGF 2 Deels relevant 30608
E-Learning KNGF-richtlijn Zelfmanagement KNGF 2 Wel relevant 30607
Evaluatie en behandeling van slaap in je praktijk: een ver-van-mijn-bed-show? KNGF 2 Wel relevant 27297
Fysiotherapie bij hartpatiënten KNGF 50 Wel relevant -
Fysiotherapie bij perifeer vestibulaire duizeligheid KNGF 2 Niet relevant 25228
Fysiotherapie thuis bij ouderen en chronisch zieken KNGF 2 Wel relevant 23294
Het adviseren en motiveren van mensen met een chronische aandoening KNGF 8 Wel relevant 6819
Het stimuleren van bewegen naar gezondheid KNGF 2 Wel relevant 26961
Heup- en liespijn bij sporters, een nieuwe benadering KNGF 2 Niet relevant 24503
Klinimetrie - meten in de praktijk KNGF 10 Wel relevant 5512
Klinimetrie en behandeling bij COPD, de laatste stand van zaken KNGF 2 Wel relevant 327646
Kwetsbare ouderen. Verleren van fysiek functioneren (sarcopenie) KNGF 3 Wel relevant 24187
Lezing 'Capaciteiten & activiteiten van COPD-patiënten' KNGF 2 Wel relevant -
Lezing COPD (nieuwe richtlijn) KNGF 2 Wel relevant 29026
Lezing hardloopblessures. Een ketengerichte aanpak KNGF 2 Niet relevant 22432
Lezing herziene KNGF-richtlijn reumatoïde artritis KNGF 2 Niet relevant 27395
Lezing Heup- en knieprothese in dagbehandeling KNGF 2 Niet relevant 26365
Lezing pre- en postoperatieve fysiotherapie bij grote buikoperaties en littekenbreuken KNGF 2 Niet relevant 27744
Lezing sPAV KNGF 2 Wel relevant 24688
Lezing State of the art behandeling van Artrose heup-knie KNGF 2 Wel relevant 27190
Lezing Voeding & Gezond bindweefsel KNGF 2 Wel relevant -
Neurologie 'tussen de oren' KNGF 2 Deels relevant 23291
Nieuwjaarslezing herziening richtlijn Artrose KNGF 2 Wel relevant -
Online lezing COPD (nieuwe richtlijn) KNGF 2 Wel relevant 29225
Online Workshop effectieve dossiervoering KNGF 2 Niet relevant 28936
Online workshop KNGF-richtlijn Zelfmanagement KNGF 3 Wel relevant 30393
Professional in the lead - Fysiotherapie bij heup - knieartrose KNGF 2 Wel relevant 26922
Reumatoide artritis e-learning KNGF 3 Niet relevant 27303
Sarcopenie, herkennen diagnosticeren en behandelen KNGF 4 Wel relevant 7969
Training Loopland Gelderland KNGF 3 Niet relevant 25708
Vernieuwde richtlijn hartrevalidatie KNGF 2 Wel relevant -
Webinar COVID-19 herstelzorg KNGF 2 Wel relevant 30341
Webinar KNGF Standpunt Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19 KNGF 2 Wel relevant 28860
Workshop Ethiek, De beroepscode in de praktijk KNGF 2 Wel relevant 28605
Workshop kwetsbare ouderen, sarcopenie KNGF 3 Wel relevant -
Ziekenhuisfysiotherapeut 2.0 KNGF 3 Deels relevant 310121
Klinimetrie en behandeling bij COPD; laatste stand van zaken KNGF Zuid Oost Nederland 2 Wel relevant 27157
Nieuwjaarsworkshop 'Meer mogelijk met Artrose' KNGF Zuid Oost Nederland 2 Wel relevant -
Behandeling van slaapproblemen Kracht door Balans - Biofeedback opleiding 20 Deels relevant 27034
Introductiecursus biofeedback Kracht door Balans - Biofeedback opleiding 22 Niet relevant 27508
Practicum Ontspannen ademen Kracht door Balans - Biofeedback opleiding 18 Deels relevant 27948
COPD Reactiveringstraining Leerpunt KOEL BV 22 Wel relevant B001
Cursus airway clearance technieken Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 7 Wel relevant -
Minder opnamen voor COPD door betere samenwerking Long Alliantie Nederland (LAN) 2 Wel relevant -
LSVT Big LSVT 10 Niet relevant -
Interpretatie Cardiopulmonale Inspanningstest (CPET) Maas en Meer 7 Wel relevant 22745
Symposium 'Onderzoek in Beweging 2019; Beleid bij instabiliteit' Maastricht University 5 Deels relevant -
Symposium Fragility Fracture Care Maatschap Orthopedie Delft 2 Wel relevant -
Live surgery en de nabehandeling van een knieprothese Maatschap Orthopedie Groot Eindhoven (MOGE) 6 Niet relevant 21741
Registeropleiding tot Integraal Leefstijlcoach (post HBO) MARK academy 15 Wel relevant 25704
Fysiotherapie bij ouderen Mark Two Academy 5 Deels relevant 28328
Diabetes D-day Mark Two Communications BV 5 Wel relevant 21742
Er komt een sporter bij de fysiotherapeut Mark Two Communications BV 6 Niet relevant 24887
Fysiotherapie & Cardiologie Mark Two Communications BV 5 Wel relevant 26661
Fysiotherapie bij Artrose Mark Two Communications BV 6 Wel relevant 24415
Fysiotherapie bij COPD Mark Two Communications BV 5 Wel relevant 23956
Cursus GLA:D Maxima Medisch Centrum 13 Wel relevant -
Webinar 'De rol van PEP in de longgeneeskunde en (long)fysiotherapie' Mediq 1 Wel relevant -
Een reis door de knie Medisch Centrum Waalre 3 Niet relevant 25089
Nieuw zorgpad artrose Westelijke Mijnstreek Medisch Coördinatie Centrum Omnes 2 Wel relevant 23326
Cope-actief Medisch Spectrum Twente 16 Wel relevant 2741
COVID-19 webinar: vaccinatiestrategie eerste lijn Medische Scholing 1 Niet relevant -
Long covid webinar Medische Scholing 1 Wel relevant -
Webinar COVID-19: Trombose na vaccinatie en COVID-nazorg Medische Scholing 1 Niet relevant -
Niet-lineaire inspanningstraining bij ernstige COPD Merem 6 Wel relevant -
Cursus motiverende gespreksvoering MI Time 30 Wel relevant B009
Online pre summer school motiverende gespreksvoering MI Time 15 Wel relevant -
Mindful Walk Mindful Run Nederland 10 Wel relevant 28658
Wandelcoach Mindful Run Nederland 18 Wel relevant -
Workshop Buteyko Mindful Run Nederland 6 Wel relevant -
Niet-medicamenteuze behandeling van chronische longziekten MINT Institute for Postgraduate Education 21 Wel relevant F1214
Motivational interviewing, de kracht van motiveren MOOP trainingen 25 Wel relevant 22093
Basisscholing MS Zorg Nederland MS Zorg Nederland 10 Niet relevant 21892
Training Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerste lijn Mura zorgadvies 24 Wel relevant -
Advanced opleidingsdag shockwave therapie The next step Nationaal Trainingscentrum echografie (NT-e) 7 Niet relevant 22310
Basisopleiding MSU-echografie Nationaal Trainingscentrum echografie (NT-e) 48 Niet relevant 9867
Echolab onderbeen-enkel-voet Nationaal Trainingscentrum echografie (NT-e) 8 Niet relevant 24051
Masterclass Echografie - bovenbeen - knie - onderbeen Nationaal Trainingscentrum echografie (NT-e) 4 Niet relevant 23928
Aandacht voor de werkplek Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 15 Niet relevant 4357
Adem- en ontspanningstherapie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 100 Wel relevant -
Airway Clearance Technieken bij mensen met sputumretentie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 8235
Basiscursus 'Psychogeriatrie' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Niet relevant 2009
Basiscursus Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Wel relevant 28763
Basisdag 'Cardiologie' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 7373
Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Niet relevant 22127
Beweegprogramma's (deel 1) Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 19 Wel relevant 7325
Beweegprogramma's (deel 2): driedaagse module 'Coronaire hartaandoeningen' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 22 Wel relevant 7788
Beweegprogramma's (deel 2): module 'COPD' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Wel relevant 3194
Beweegprogramma's (deel 2): module 'Oncologie' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 14 Niet relevant 23174
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Diabetes mellitus' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Wel relevant 3192
Beweegprogramma's (deel 2): moduul Artrose Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 24 Wel relevant 5845
Beweegprogramma's (deel 2): moduul Osteoporose Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Wel relevant 5952
Beweegprogramma's (deel 2): tweedaagse module 'Coronaire hartaandoeningen' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Wel relevant 3982
Beweegprogramma's basismoduul 1 Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Wel relevant 3102
Beweegprogramma's basismoduul 2 Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Wel relevant 3104
Bijscholing Onconet 2022 Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 30418
Circuittraining na een beroerte Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 21565
Circuittraining na een beroerte Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 21565
Congres De gedragsgeoriënteerde aanpak ter bevordering van zelfredzaamheid Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant -
Congres: COPD, een longziekte met systemische consequenties Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 8959
Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) na een beroerte Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 11 Niet relevant 24334
COPD en astma Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 52 Wel relevant F1062
COREfit hartaandoeningen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 14 Wel relevant -
COREfit Osteoporose Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Wel relevant -
COREfit/Cardiofitness in de eerstelijnsgezondheidszorg Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 45 Wel relevant 7493
COREfit/COPE basiscursus en moduul COPD Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 36 Wel relevant B003
Cursus Handtherapie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 24 Niet relevant 9568
Cursus Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 27 Wel relevant 21851
Cursus Patroonherkenning knie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 8138
De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 28919
De gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid. Een praktische training Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 14 Niet relevant 21227
E-learning 'Hoe gebruik ik data in de praktijk’ Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Deels relevant 30098
E-learning bijscholing Onconet 2021 Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 3 Niet relevant 29828
E-learning hoog-intensieve looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 2 Wel relevant 30297
Elleboogklachten: a state of the art Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Niet relevant F1238
Endoprothesen: het chirurgische en oefentherapeutische beleid Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Niet relevant 5744
Exercise training bij mensen met een longaandoening Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 11 Wel relevant 28766
Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 40 Niet relevant F1072
Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 26 Niet relevant 24529
Functionele (fysio)therapie op een longstay somatiek-afdeling Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 32 Niet relevant 3327
Fysieke training bij senioren Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 23860
Fysiotherapie bij hartrevalidatie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 160 Wel relevant F1158
Fysiotherapie bij perifeer vestibulaire duizeligheid Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant 26062
Fysiotherapie in de palliatieve fase bij patiënten met longaandoeningen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 28392
Fysiotherapie in de palliatieve levensfase bij geriatrische patiënten Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Niet relevant 28322
Fysiotherapie in de palliatieve zorg bij kanker Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant 27938
Fysiotherapie op de Intensive Care-afdeling Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 18 Niet relevant 3081
Gecombineerde leefstijlinterventies bij kinderen met overgewicht Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Deels relevant 25538
Gedragsverandering bij cliënten; een training voor paramedici Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 18 Wel relevant 5106
Grip op (chronische) pijn en vermoeidheid Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant 25147
Hart- en longtransplantaties Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Deels relevant 6569
Hartfalen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 17 Wel relevant 7374
Hartfalen (voor eerstelijns fysiotherapeuten) Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 23 Wel relevant 8120
Hartfalen (voor tweedelijns fysiotherapeuten) Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Wel relevant F1267
Hartrevalidatie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 100 Wel relevant 4526
Heup- en/of liesklachten: a state of the art Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Niet relevant 2396
Hoofd-, hals- en nekklachten: a state of the art Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Niet relevant F1068
Hyperventilatie en dysfunctioneel ademen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Wel relevant F1073
Iedereen is anders. Omgaan met psychologische factoren van CVA-patiënten tijdens de revalidatie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Niet relevant 23878
Inhaalcursus neurorevalidatie/CVA Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 100 Niet relevant 6803
Inspanningsfysiologie en oefentherapie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 26 Wel relevant 27625
Inspanningsfysiologie en oefentherapie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 24 Wel relevant 3101
Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij de ziekenhuispatiënt Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Deels relevant 27272
KNGF-richtlijn COPD, what’s new Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 3 Wel relevant 29527
Knieklachten; a state of the art Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant 7784
Lage-rugpijnklachten: a state of the art Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant 6279
Lichaamsbewustwording en stressmanagment 2 dagen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant 2049
Lumbosacrale pijnsyndromen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant 5155
Lymfe-casuïstiek arm Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 10101
Masterclass 'Fysieke activiteit voor de Older Low Physical Performer (OLoPP)' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Wel relevant 22090
Masterclass 'Lymfofluoroscopie: meerwaarde voor de oedeemtherapie' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 28651
Masterclass "De kwetsbare oudere" Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 7171
Masterclass ademspiertraining Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 7336
Masterclass Balans; evidentie en toepassing in de Neurorevalidatie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 24 Deels relevant 9684
Masterclass cardiale anatomie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Deels relevant 8913
Masterclass Casuïstiek COPD Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 21774
Masterclass Hartrevalidatie en werkhervatting Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Deels relevant 21296
Masterclass Klinische ergometrie met respiratoire gasanalyse bij patiënten met hartfalen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 21512
Masterclass Lungcancer: Prehabilitation en rehabilitation Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Deels relevant 30526
Masterclass Mobilizing Awareness® - Clinical reasoning Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 9960
Masterclass Niet-lineaire inspanningstraining bij patiënten met ernstige COPD Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 22343
Masterclass: Effectieve diagnostiek en behandeling van lage-rugklachten Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 28 Niet relevant 21425
Meten en testen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Wel relevant 5940
Mobilisation of the Neuro-immune System Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant 6774
Moduul 'preventie en gezondheid': krachttraining Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Wel relevant 3476
Moduul 'Preventie en gezondheid': training van het aërobe vermogen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Wel relevant 3478
Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Wel relevant 7550
Motoriek van de ouder wordende mens Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 24 Wel relevant F1139
Musculoskeletale pijnklachten Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 25789
Myofasciale pijn: diagnostiek en beh. van myofasciale triggerpoints Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant F1304
Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-bil regio Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 4531
Neurodynamics and the Neuromatrix Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 18 Niet relevant 8304
Neuromusculaire aandoeningen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 18 Niet relevant F2217
Neurorevalidatie op een ziekenhuis stroke unit Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 9 Niet relevant 24946
Neurorevalidatie/CVA Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 200 Niet relevant 7892
NPi-learning 'COPD en Astma' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 3 Wel relevant 8866
NPi-learning: Oncologie en fysiotherapie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 1 Niet relevant 9139
NPi-learning: Perifere vestibulaire en cervicogene duizeligheid Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 2 Niet relevant 8604
Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 22 Niet relevant 6129
Onderbeen, enkel en voet; a state of the art Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 14 Niet relevant 7706
Ontspanning Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 48 Wel relevant F1074
Opleiding Handtherapie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 160 Niet relevant 8577
Opleiding Oedeemfysiotherapie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 130 Niet relevant 7328
Osteoporose: preventie, behandeling en begeleiding Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 18 Wel relevant F1146
Patroonherkenning: lage-rug Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 3560
Patroonherkenning: nek Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 3557
Patroonherkenning: schouder Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 3850
Perifeer arterieel vaatlijden en training Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Wel relevant F1155
Praktijk vaardigheidstraining Lage-rug/Heup/Knie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 18 Niet relevant 6991
Praktijkdagen COPD Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 15 Wel relevant 9633
Praktijktraining COPD verdiepingscursus Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 14 Wel relevant 2239
Praktijkvaardigheidstraining Nek/Thorax/Schouder/Elleboog Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 18 Niet relevant 6943
Reumatische aandoeningen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 64 Niet relevant 4496
Rugklachten en bekkenklachten Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 38 Niet relevant 2267
Sacropenie; voeding en training in de geriatrie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 29134
Schouderklachten; a state of the art Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant 7023
Slaap en Herstel Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 14 Wel relevant 29560
Snijzaaldag knie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 7337
Snijzaaldag onderbeen, enkel en voet Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Niet relevant 7340
Snijzaaldag schouder Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 5 Niet relevant 6765
Spelen met oefenstof en groepen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Deels relevant 4523
Sportrevalidatie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 30 Deels relevant 26748
Sportrevalidatie: specialisatie kracht Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 11 Niet relevant 26725
Toekomstbestendige fysiotherapie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 9 Niet relevant 2316
Toetsvragen NPi-learning Klinisch-neurologisch onderzoek Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 2 Niet relevant 9670
Traumatologie en fractuurbehandeling Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 24 Niet relevant F1301
Valpreventie en valtraining Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Wel relevant 2041
Valpreventie en valtraining: programma Vallen Verleden Tijd Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Wel relevant 2041
Verdiepingscursus perifeer arterieel vaatlijden Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 5 Wel relevant 29477
Verdiepingscursus Vallen Verleden Tijd Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 28403
Vervolgcursus 'Bekkenbodemklachten en seksualiteit' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 24 Niet relevant F1291
Vervolgcursus 'COREfit' doelgroep COPD Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Wel relevant -
Vervolgcursus 'Mobilizing Awareness - 2e trap' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Niet relevant 5431
Vervolgcursus 'Mobilizing Awareness - 3e trap' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Niet relevant 5779
Vervolgcursus 'Mobilizing Awareness - 4e trap' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Niet relevant 6185
Vervolgcursus 'Mobilizing Awareness - 5e trap' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Niet relevant 6817
Vervolgcursus Functiestoorn. van de bekkenbodem in relatie tot de darm Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 16 Niet relevant F1075
Vervolgcursus Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 24 Niet relevant F1149
Vervolgcursus fysiotherapie bij patiënten met COPD en astma Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 10 Wel relevant -
Vervolgcursus Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chron. aandoening Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Wel relevant 21171
Vervolgcursus Psychogeriatrie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 68 Niet relevant 7384
Vervolgcursus Valpreventie en valtraining bij mensen met osteoporose Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 6 Wel relevant 9184
Vervolgmoduul artrose Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 12 Wel relevant 3894
Webinar 'De fysiotherapeutische begeleiding van (post) COVID-19 patiënten, de dagelijkse praktijk' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 2 Wel relevant 29654
Webinar 'Revalidatie bij niet-COPD, waar staan we?' Longrevalidatie als jouw patiënt geen COPD heeft Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 2 Wel relevant 29851
Webinar 'Revalidatie bij niet-COPD, waar staan we?' Longrevalidatie als jouw patiënt geen COPD heeft Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 2 Wel relevant 29851
Webinar Fit aan de start bij een oncologische behandeling Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 2 Wel relevant 29802
Webinar Long-COVID, de rol van de fysio-en oefentherapeut' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 2 Wel relevant 30198
Zelfmanagement bij lymfoedeem - teach the teacher Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 28 Deels relevant 24068
Zitanalyse en (rol)stoelaanpassingen Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) 20 Niet relevant F1078
Nationale Diabetes Dag 2020 Nederlandse Diabetes Federatie 6 Wel relevant -
Revalidatie en herstel na COVID-19 Nederlandse Vereniging van Diëtisten 1 Wel relevant -
De oncologische voet Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie, NVFL 2 Niet relevant 29555
Geriatriedagen 2018 - dag 1 Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, NVFG 6 Deels relevant 26540
Geriatriedagen 2018 - dag 2 Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, NVFG 6 Deels relevant 26541
Gerust Angstig!? Overwinnen, ontladen, mee dealen of negeren Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek 12 Niet relevant 25358
Duizeligheid bij ouderen Netwerk Geriatrie Fysiotherapie Zuid West Nederland 3 Niet relevant 27375
3-daagse neurorevalidatie bij CNA Neurorevalidatie bij CNA 24 Niet relevant 27273
Neurorevalidatie bij CNA Neurorevalidatie bij CNA 126 Niet relevant 23634
Crafta, Het craniale zenuwstelsel; Onderzoek en behandeling. Module 3 Nexus opleidingsinstituut 30 Niet relevant 22438
Crafta®, Cranio Mandibulaire Regio en haar funct. relaties, module 1 Nexus opleidingsinstituut 33 Niet relevant 22435
Foot and ankle course with Jukka Kangas Nexus opleidingsinstituut 18 Niet relevant 25336
Manuele therapie Maitland concept Nexus opleidingsinstituut 307 Niet relevant 24435
Schouderklachten zoals proximale humerusfract.,protheses,frozen should. en degener.rotatorcuffprobl. Nexus opleidingsinstituut 6 Niet relevant 25524
Voedingsleer NHA 5 Wel relevant -
Fysiotherapeut in de Beweegkuur NISB 15 Wel relevant 7369
NLP 2 Day NLP Academie 10 Wel relevant -
Explain Pain NOI 13 Niet relevant 23722
Symposium vaatchirurgie - Voeten en vaten, wie behandelt wanneer? (10-2019) Noordwest Ziekenhuisgroep 3 Wel relevant -
Master Practitioner in NLP NTI NLP 15 Wel relevant -
Obesitas en COVID-19 e-learning Obesitas Platform 1 Wel relevant -
Coach opleiding level 1 OERsterk 18 Wel relevant -
Coach opleiding level 1+2 OERsterk 66 Wel relevant -
Enkel/Teen Arm Index Ontplooi 3 Deels relevant -
Voedingsspecialist / gewichtsconsulent Opleidingen 2000 15 Wel relevant -
Basisscholing ParkinsonNet ParkinsonNet 20 Niet relevant 23918
ParkinsonNet Congres 2021 ParkinsonNet 6 Niet relevant 29653
PWR! Powertraining bij parkinson ParkinsonNet 16 Niet relevant 23925
Uw problemen gaan in rook op 2.0 Pfizer 3 Wel relevant -
Coronavirus disease programme Physioplus 8 Wel relevant -
Acceptatie en commitmenttherapie in de fysiotherapeutische praktijk - deel 1 Physios 1 Wel relevant 29999
Acceptatie en commitmenttherapie in de fysiotherapeutische praktijk - deel 2 Physios 1 Wel relevant 30213
Beweeg- en leefstijltherapie bij niet-overdraagbare aandoeningen (AF/BD) Physios 1 Wel relevant 29017
Een gezond beweegpatroon is meer dan sporten Physios 1 Wel relevant 29495
Fysiotherapie bij chronisch obstructief longlijden Physios 1 Wel relevant 29245
Fysiotherapie, big data en causaliteit Physios 1 Niet relevant 30210
Gezamenlijke besluitvorming door gebruik van KomPas Physios 1 Wel relevant 30207
Help patiënten bewegen: welke kansen biedt lokaal beweegaanbod? Physios 1 Wel relevant 30648
Ontwikkeling en gebruik van uitkomstindicatoren in de fysiotherapie Physios 1 Niet relevant 30211
Osteoporose in beweging (AF/BD) Physios 1 Wel relevant 29016
Post-intensive care syndroom Physios 1 Deels relevant 30647
Revalidatie in de eerste lijn van stabiele patiënten met chronisch hartfalen - Deel 1 Physios 1 Wel relevant 29018
Revalidatie van stabiele patiënten met chronisch hartfalen - Deel 2 Physios 1 Wel relevant 29242
Revalidatie van stabiele patiënten met chronisch hartfalen - Deel 3 Physios 1 Wel relevant 29243
Mantelzorgmakelaar PostMD opleidingen 35 Niet relevant -
Lichaamsbewustwording als tool tijdens de fysiotherapeutische behandeling Principium Zelfzorg 32 Niet relevant 25035
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Pro Education B.V. 26 Wel relevant 29024
Adem-, Bewustwordings- en Ontspanningsoefeningen Pro Education B.V. 30 Wel relevant 26718
Beweeginterventie artrose Pro Education B.V. 18 Wel relevant 28599
Beweeginterventie Dementie Pro Education B.V. 18 Niet relevant 29427
Beweeginterventie Geriatrie Pro Education B.V. 18 Wel relevant 27366
Beweeginterventie oncologie Pro Education B.V. 18 Niet relevant 28553
Beweegprogramma COPD Pro Education B.V. 36 Wel relevant 23932
Beweegprogramma Coronaire Hartziekten Pro Education B.V. 24 Wel relevant 23492
Beweegprogramma Oncologie Pro Education B.V. 38 Niet relevant 23793
Beweegprogramma's basis Pro Education B.V. 30 Wel relevant 22868
Biomechanica van het hardlopen Pro Education B.V. 18 Niet relevant 24451
Coaching van Zelfmanagement in de Zorg Pro Education B.V. 27 Wel relevant 23550
Cognitief gedragsgeorienteerde aanpak bij chronische pijn Pro Education B.V. 25 Niet relevant 23366
COPD en Astma in de Fysiotherapie Pro Education B.V. 24 Wel relevant 28634
COPD en Astma in de Fysiotherapie Pro Education B.V. 26 Wel relevant 22929
Feldenkrais Methode Pro Education B.V. 20 Niet relevant 24304
Fysiotherapie bij de Ziekte van Parkinson Pro Education B.V. 26 Niet relevant 29030
Ganganalyse en Looptraining Pro Education B.V. 30 Wel relevant 22482
Ganganalyse en looptraining - vervolg Pro Education B.V. 24 Deels relevant 23924
Gecombineerde leefstijlinterventie Pro Education B.V. 17 Wel relevant 29757
Geriatrie en oncologie: een moeizaam evenwicht Pro Education B.V. 24 Niet relevant 26360
Innovaties in de zorg Pro Education B.V. 10 Wel relevant 27161
Longrevalidatie voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten Pro Education B.V. 23 Wel relevant 8112
Motivational Interviewing Pro Education B.V. 30 Wel relevant 24799
Motivational Interviewing - vervolg Pro Education B.V. 16 Wel relevant 23011
Motivational interviewing - vervolg Pro Education B.V. 18 Wel relevant 28257
NLP door Paramedici Pro Education B.V. 36 Wel relevant 23478
Online Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Pro Education B.V. 26 Wel relevant 29440
Online Basismodule Dementie Pro Education B.V. 6 Niet relevant 29507
Oplossingsgericht coachen in de zorg Pro Education B.V. 54 Wel relevant 23101
Revalidatie bij heup- en knieprothesen Pro Education B.V. 16 Niet relevant 23477
Revalidatie na COVID-19 Pro Education B.V. 10 Wel relevant 30709
Sarcopenie een multidisciplinaire benadering Pro Education B.V. 2 Wel relevant 29131
Terugkomdag motivational interviewing Pro Education B.V. 8 Wel relevant 38288
Valpreventie basis Pro Education B.V. 24 Wel relevant 25416
Valpreventie in de praktijk Pro Education B.V. 18 Wel relevant 30071
Valpreventie, advies en training Pro Education B.V. 34 Wel relevant 9308
Webinar Interdisciplinaire Samenwerking Fysiotherapie en Logopedie bij behandeling van COVID-19 Pro Education B.V. 2 Wel relevant 30265
Webinar Interdisciplinaire samenwerking Fysiotherapie en Logopedie bij behandeling van COVID-19 Pro Education B.V. 2 Wel relevant 29921
Webinar valpreventie in de praktijk Pro Education B.V. 2 Wel relevant 30009
Werken met Mindfulness in de Zorg Pro Education B.V. 32 Wel relevant 22724
COVID-19 Rehab Specialist Pro-F Academy 3 Wel relevant 29309
Cursus cardiovasculair risicomanagement Progress Educations 12 Wel relevant 24352
Cursus knierevalidatie Progress Educations 12 Niet relevant 22548
Diagnostiek bij knieklachten Progress Educations 12 Niet relevant 25160
Paramedische training Progress Educations 16 Wel relevant 28382
ACT bij chronische pijn PsychFysio opleidingen 23 Deels relevant 25585
Dansante fysiotherapie PsychFysio Opleidingen 30 Niet relevant 23795
De mindful fysiotherapeut PsychFysio Opleidingen 67 Wel relevant 27768
Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut PsychFysio Opleidingen 38 Deels relevant 26498
Mindful fysiotherapeut PsychFysio Opleidingen 67 Wel relevant 22091
Motivational interviewing en oplossingsgericht coachen PsychFysio opleidingen 22 Wel relevant 25971
Praktijk Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) PsychFysio opleidingen 18 Wel relevant 25069
Motivational Interviewing RdH Training 30 Wel relevant 7929
Comorbiditeit bij knieartrose Reade Academy 12 Wel relevant 25427
Advanced Methods for Rehabilitation of Cardiovascular disorders REVAKI Interuniversitair - KU Leuven 4 Wel relevant -
Beweging in COPD RGF Randstad West, RRAW 6 Wel relevant 5456
Bewegingsanalyse bij volwassenen Roessingh Research & Development (RRD) 67 Niet relevant 24912
Leefstijlcoaching: Hoe doe je dat? ROS, Zorgimpuls 8 Wel relevant 21624
Bekkenpijn Tijdens en na de Zwangerschap, Methode Cecile Röst Rost Therapy 30 Niet relevant 26459
SR6 Osteoporotische inzakkingsfractuur Rug-netwerk 3 Wel relevant 29418
Mastercourse hartfalen Saxion Hogeschool Enschede 27 Wel relevant 23688
Post HBO verkorte scholing tot leefstijlcoach voor fysiotherapeuten Saxion Hogeschool Enschede 92 Wel relevant 28700
Herstel na Covid 19 SCEM 5 Wel relevant 29546
Paramedische behandelplannen voor ouderen met multimorbiditeit SCEM 5 Wel relevant 28421
Webinar Long Covid - achtergronden en verdieping SCEM 1 Wel relevant -
Webinar Long Covid - klachten en behandeling SCEM 1 Wel relevant -
Ademtraining: meer dan in-en-uit Scholing Randstad West 6 Wel relevant 29190
Artrose. Balancing biomechanics with pain neuroscience Scholing Randstad West 16 Deels relevant 23471
Bewegen als medicijn Scholing Randstad West 17 Wel relevant 29670
Chronische pijn als uitdaging Scholing Randstad West 18 Niet relevant 24081
Doorbreken van pijn- en stresspatronen Scholing Randstad West 14 Niet relevant 21622
Eerstelijns revalidatie na corona Scholing Randstad West 7 Wel relevant 29272
Evaluatie en behandeling van slaap in je praktijk: een ver-van-mijn-bed-show? Scholing Randstad West 2 Wel relevant 27906
Frozen Shoulder Scholing Randstad West 7 Niet relevant 24728
Geriatrische revalidatiezorg vanuit ziekenhuis naar eerste lijn Scholing Randstad West 18 Wel relevant 27472
Het radiculair syndroom Scholing Randstad West 33 Niet relevant 25116
Inspannings- en trainingsfysiologie Diabetes Mellitus type 2 en COPD Scholing Randstad West 14 Wel relevant 8697
Inspanningsfysiologie Scholing Randstad West 10 Wel relevant 27018
Intensiteit van oefentherapie bij ouderen Scholing Randstad West 6 Wel relevant 25153
Kennisupdate bindweefsel. Praktische toepassing in de dagelijkse praktijk Scholing Randstad West 7 Niet relevant 26892
Kinetic Control Module: Muscle synergies Scholing Randstad West 37 Niet relevant 27003
Kinetic control: coordination effciency Scholing Randstad West 15 Niet relevant 26440
Kwetsbare ouderen. Niet alleen identificeren, maar ook interveniëren Scholing Randstad West 16 Wel relevant 23761
Overbelasting blessures van de onderste extremiteit: wie, wat, waarom? Scholing Randstad West 16 Niet relevant 26682
Pijn en kanker, wat kun je als fysiotherapeut betekenen Scholing Randstad West 20 Niet relevant 22392
Postoperatieve revalidatie na een gewrichtsprothese van de heup, knie en schouder Scholing Randstad West 7 Niet relevant 25408
Procesmatig handelen bij hyperventilatieklachten volgens methode Dixhoorn Scholing Randstad West 12 Wel relevant 8504
Schouderpijn, een lastig fenomeen Scholing Randstad West 18 Niet relevant 22457
Slaap en oefeninterventies bij chronische pijn Scholing Randstad West 14 Deels relevant 27471
Stabiliteitstraining onder de loupe genomen Scholing Randstad West 15 Niet relevant 24104
Wat als het anders wordt, lezing fysiotherapie en ouderenzorg Scholing Randstad West 2 Wel relevant 26044
Motivational Interviewing Scholing Randstad West / Viaperspectief 30 Wel relevant 22649
ACT Introductie SeeTrue Opleidingen 12 Wel relevant -
2STOP! Compact Sinefuma 6 Wel relevant -
Beating osteoarthritis Sint Maartenskliniek 3 Wel relevant -
Hoe krijg ik mijn cliënt in beweging? Sint Maartenskliniek 6 Wel relevant 21059
Anderhalvelijns zorg: comorbiditeit als complicerende factor in diagnostiek en behandeling SOMT 7 Wel relevant 27724
Anderhalvelijns zorg: Farmacologie en fysiotherapie SOMT 16 Wel relevant 25359
Anderhalvelijns zorg: Farmacologie en fysiotherapie SOMT 16 Wel relevant 26719
Anderhalvelijns zorg: Osteoporose en de rol van de fysiotherapeut SOMT 8 Wel relevant nog onbekend
Anderhalvelijnszorg: Psychiatrische ziektebeelden in de fysiotherapeutische praktijk SOMT 15 Niet relevant 26037
De oudere patiënt met lage rugklachten SOMT 6 Niet relevant 25549
Farmacologie voor fysiotherapeuten SOMT 6 Wel relevant 24653
Fysiotherapie bij Diabetes Mellitus en Obesitas SOMT 7 Wel relevant 25136
Leefstijlinterventies in de fysiotherapie SOMT 6 Wel relevant -
Masterclass Anderhalvelijns Ft. Gericht verwijzen voor aanvull. onderz. 2e lijn SOMT 114 Niet relevant 23463
Masterclass aspecifieke nekpijn SOMT 7 Niet relevant 25633
Motivational interviewen in de praktijk SOMT 6 Wel relevant 22784
Sporten met een cardiovasculaire aandoening SOMT 7 Wel relevant 24915
Symposium 5jr ClaudicatioNet 'you never walk alone' Spaarne Gasthuis 4 Wel relevant -
Zinnige Zorg is gedeelde zorg: optimalisatie van zorg van knie- en heupartrose (03-2019) Spaarne Gasthuis 2 Wel relevant -
Motiverende gespreksvoering voor zorgprofessionals (2 daagse) Spirit2Move 12 Wel relevant -
Pijnanalyse Spirit2Move 12 Niet relevant -
Web-tv De zin en onzin van beweegprogramma's voor ouderen Springer Media BV 2 Wel relevant 22142
Adem en Ontspanning Stembalans 40 Wel relevant 22666
Hartfalen overleg Stichting Amsterdams Hartfalen Overleg (SAHO) 1 Wel relevant -
Bijscholing HIB sportleider Stichting Hart in Beweging 12 Wel relevant -
HIB Sportleider Stichting Hart in Beweging 20 Wel relevant -
Basismodule Positieve Gezondheid Stichting Institute for Positive Health 14 Wel relevant -
CVA; meer dan een parese Stichting ITON 9 Niet relevant 25087
Neurorevalidatie in de eerste lijn Stichting ITON 28 Niet relevant 26396
Aanpak van laaggeletterdheid (versie gezondheid) Stichting Lezen & Schrijven 1 Wel relevant -
Het Leefstijl Symposium Stichting TWINZ 6 Wel relevant -
Fysiotherapie bij hartrevalidatie Stichting Wetenschap en Scholing Fysiotherapie 100 Wel relevant B008
Doen en Blijven Doen Syntein 6 Wel relevant -
Aspecifieke lage rugpijn Talking Physio 1 Niet relevant 26831
Talking Physio Learning About.. Het gevaar van nocebo Talking Physio 5 Wel relevant 28873
Ademhaling in de praktijk The Health Fundament 16 Wel relevant 29473
Coaching en veranderstrategieën bij gezondheidsvraagstukken The Health Fundament 28 Wel relevant 29236
De coachende zorgprofessional The Health Fundament 12 Wel relevant 30225
Inleiding ademhaling in de praktijk The Health Fundament 6 Wel relevant -
Inleiding leefstijl in de praktijk The Health Fundament 6 Wel relevant 29203
Leefstijlinterventies bij chronische pijn The Health Fundament 15 Deels relevant 30044
Mindfulness in de paramedische beroepspraktijk – basismodule The Health Fundament 20 Wel relevant 29689
Slaap en de behandeling van slaapproblematiek in de praktijk The Health Fundament 15 Wel relevant 29542
Slaap en de behandeling van slaapstoornissen (online scholing) The Health Fundament 4 Wel relevant 29350
Ademspiertraining The Physiology Academy 6 Wel relevant 30076
Interpretatie Cardiopulmonale Inspanningstests (CPET) The Physiology Academy 6 Wel relevant 23999
Just do HIT The Physiology Academy 6 Wel relevant 27680
Minisymposium: seksualiteit en (chronische) ziekte Therapie Wolf 2 Wel relevant -
Vestibulaire revalidatie: EBP bij duizeligheid en evenwichtsproblemen THIMALP 32 Niet relevant 28959
Balans en stabiliteitstraining TIGRA Heerenveen 36 Wel relevant 21310
Balans en Stabilteitstraining TIGRA Heerenveen 43 Wel relevant 26821
Alle hens aan dek voor COPD/COPD lucht voor Limburg TopEvent Nascholingen en Congressen 13 Wel relevant 5453
Cursus pijneducatie in de praktijk Transcare in samenwerking met pain in motion 17 Niet relevant 28465
Workshop Motiverende Gespreksvoering Transmuraal netwerk Midden-Holland 12 Wel relevant -
De nieuwe richtlijnen voor de claudicant Treant Zorggroep 2 Wel relevant 26538
Zicht op evenwicht Trimbos Instituut 6 Wel relevant 23561
De sTOPPERS! UFA 2 Wel relevant -
4e Nationale Congres COPD (2011) UMC Utrecht Julius Centrum 5 Wel relevant -
Master bewegingswetenschappen Universiteit 15 Deels relevant M026
Master gezondheidspsychologie Universiteit 15 Deels relevant M024
Master Human Movement Sciences Universiteit 15 Deels relevant M011
Master Klinische gezondheidswetenschappen: fysiotherapiewetenschap Universiteit 15 Deels relevant M012
Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: inwendige aandoeningen Universiteit 15 Wel relevant M007
Master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: musculoskeletale aandoeningen Universiteit 15 Niet relevant -
Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: ouderen Universiteit 15 Wel relevant M016
Myofascial pain and dry needling: the ongoing evidence Uplands Physio Clinic 7 Niet relevant 24398
Motiverende gespreksvoering Van Hoeve Trainingen 12 Wel relevant -
Basistraining Motivational Interviewing VDO-HAN 30 Wel relevant 23503
Fysiotherapie bij oncologische patiënten VDO-HAN 26 Niet relevant 27050
Motiverende gespreksvoering (basis) VDO-HAN 30 Wel relevant 28647
Motiverende gespreksvoering (vervolg) VDO-HAN 14 Wel relevant B012
E-learning Verhoogd valrisico signaleren en inschatten VeiligheidNL 1 Wel relevant -
Otago Instructeur VeiligheidNL 22 Wel relevant 24186
Scholing In Balans VeiligheidNL 27 Wel relevant 23779
Starten met valanalyse VeiligheidNL 5 Wel relevant 25583
De ernstig beperkte patiënt met een hart-, vaat- en/of longaandoening Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie, VHVL 4 Wel relevant 24530
Longdagen 2019 Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie, VHVL 12 Deels relevant 27720
Mini-symposium VHVL Longrevalidatie: uiterst uitdagend Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie, VHVL 2 Wel relevant -
Training Empowerment in de oncologie Vestalia 7 Deels relevant 22060
Training In gesprek met oncologiepatiënten Vestalia 13 Deels relevant 25630
Training Ondersteunen van eigen regie na kanker Vestalia 6 Deels relevant 26097
Basiscursus gecombineerde leefstijlinterventie GLI Viaperspectief 39 Wel relevant 27847
Basisscholing motiverende gespreksvoering 1 dag Viaperspectief 10 Wel relevant 22649
Driedaagse ' Motiverende gespreksvoering ' Viaperspectief 30 Wel relevant 22649
Driedaagse cursus 'Motiverende gespreksvoering' Viaperspectief 30 Wel relevant 28143
Driedaagse cursus Motiverende gespreksvoering Viaperspectief 30 Wel relevant 28922
Fysiotherapie in de thuiszorg Viaperspectief 15 Wel relevant 22856
Motiverende gespreksvoering verdiepingscursus - 1 dag Viaperspectief 6 Wel relevant -
Slaaptherapie: Wel te Rusten!? Viaperspectief 9 Wel relevant 29136
Tweedaagse motivational interviewing Viaperspectief 20 Wel relevant 28262
Vervolgcursus motiverende gespreksvoering Viaperspectief 19 Wel relevant 29859
NLP Practitioner+ Vidarte 108 Wel relevant -
Opleiding vitaloog Vitacademie 30 Wel relevant -
Coachen naar Gedragsverandering Vitale Zorgverlener 24 Wel relevant 23772
Functioneel trainen binnen de MBvO VML 10 Deels relevant 10001
Voetentherapie: het diagnostisch proces. Deel 1 Voetentraining.nl 61 Niet relevant 29975
Voetentherapie: het therapeutisch proces Deel 2 Voetentraining.nl 83 Niet relevant 29976
Online PA!N Congres-pijn, ketenzorg en levensloop Wenckebach Instituut/UMCG 5 Niet relevant 29812
Symposium Fysiotherapie 'Samen in beweging' Wenckebakc Instituut PAOG 2 Wel relevant -
Re-integratie training & coaching Wittemeer Academy 22 Deels relevant 23770
NLP Practitioner Wuijts Coaching 132 Wel relevant -
Motivational Interviewing Yunify / Viaperspectief 30 Wel relevant 22649
Heupoperatie bijwonen Ziekenhuis algemeen 3 Niet relevant -
Knie-operatie bijwonen Ziekenhuis algemeen 3 Niet relevant -
Scholing Hartrevalidatie en samenwerking met 1e lijns fysiotherapie (05-2019) Ziekenhuis Rijnstate, afd. Fysiotherapie 3 Wel relevant 27732
Beweegcafe: Positieve Gezondheid ZIO 2 Wel relevant 26231