Toekennen van punten voor relevante nevenactiviteiten


Relevante nevenactiviteiten
Ook zijn er een aantal andere nevenactiviteiten waar je punten voor kunt krijgen in je Chronisch ZorgNet portfolio. Deze staan weergegeven in onderstaande tabel. Je kunt de relevante nevenactiviteit opvoeren via het Portfolio, op dezelfde wijze als het opvoeren van scholing.

Basic life support
Het is mogelijk om eenmalig 3 punten in je Chronisch ZorgNet portfolio te krijgen voor een reanimatie-, BHV- of EHBO- (herhalings)cursus. Je mag deze scholing bij alle aanbieders volgen en vervolgens met het bewijs van deelname opvoeren onder de noemer 'basic life support', aangeboden door ‘Diversen’ (te vinden in de lijst met opleidingen).

Deelname aan relevante (kennis)netwerken
Voor deelname aan een relevant (kennis)netwerk kun je 2 punten ontvangen per jaar dat je aan het netwerk deelneemt. De kennisnetwerken gericht op onderstaande onderwerpen worden door Chronisch ZorgNet geaccrediteerd:

  • Longaandoeningen
  • Geriatrie
  • CVA
  • Hartaandoeningen
  • Diabetes
  • Artrose

Wanneer je deelneemt aan een netwerk met meerdere aandoeningen (bijv. netwerk hart-vaat-long) kun je de punten onder een van de thema’s scharen. Via het Portfolio kun je deelname aan het netwerk opvoeren met een bewijs van deelname.

In onderstaande tabel zijn verschillende relevante nevenactiviteiten zichtbaar, met het aantal punten wat je ervoor kunt krijgen.

 Relevante nevenactiviteit 

 Nummer

 Aantal punten

 Regionale netwerkbijeenkomst

 C001

 2 (per keer)

 Organisatie informatieavond patiënten

 C003

 2 (max. 1x per jaar)

 Begeleiden/organiseren structurele wandelgroepjes

 C004

 4 (max. 1x per jaar)

 Begeleiden organiseren wandelactiviteit

 C005

 2 (max. 2x per jaar)

 Deelname wetenschappelijk onderzoek

 C006

 2 (per keer)

 Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek (co-auteur)

 C007

 4 (per relevant artikel)

 Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek (eerste auteur)

 C008

 7 (per relevant artikel)

 Docent relevante opleiding

 C009

 8 (max. 1x per fase)

 Docent relevante cursus

 C010

 4 (max. 1x per fase)