Te behalen scholing per fase


Indeling in fasen
De eerste 3 jaar na aanmelding bij Chronisch ZorgNet doorloop je fase Rood, Wit en Blauw, van elk één jaar. In deze fasen dien je elk jaar minstens 15 punten te behalen aan relevante scholing  (cursus, congres, symposia, master etc.). Wanneer je aan de gestelde voorwaarden hebt voldaan, dan stroom je na één jaar automatisch door naar de volgende fase. Na fase Rood, Wit, Blauw stroom je door naar fase Oranje. Deze duurt 3 jaar, waarin je minstens 35 punten dient te behalen.

Een overzicht van door Chronisch ZorgNet georganiseerde scholing en scholing van onze partners is te vinden in de Agenda. Daarnaast is er een overzicht beschikbaar van alle scholingen die door Chronisch ZorgNet zijn geaccrediteerd (volledig/deels/niet relevant).

Verplichte scholingen
Er gelden enkele verplichtingen betreffende scholingen die gevolgd dienen te worden:

Portfolio
In je Portfolio wordt bijgehouden aan welke voorwaarden is voldaan. Relevante scholing is zichtbaar in het Portfolio in de fase waarin de scholing is afgerond. Ook kan je ervoor kiezen om tevens niet-relevante scholingen en scholingen die je gevolgd hebt voordat je deelnam aan Chronisch ZorgNet in je Portfolio op te voeren. Deze tellen dan niet mee voor punten. Het is niet mogelijk om een overschot aan punten van de vorige fasen mee te nemen naar een volgende fase.

Je wordt 3 maanden en 2 weken voor het einde van je fase via een automatische e-mail herinnerd aan het naderen van de einddatum van jouw huidige fase. Indien je niet tijdig aan de scholingsvoorwaarden kan voldoen, is het mogelijk om eenmalig een jaar verlenging van je huidige fase aan te vragen.