Vergoeding


Hier vind je informatie met betrekking tot de vergoeding van fysio-/oefentherapie voor perifeer arterieel vaatlijden, longaandoeningen en hartrevalidatie.