Financiering eerstelijns hartrevalidatie


Met de huidige financieringsstructuur is het (vrijwel) niet mogelijk om landelijk de FIT-module van fase 2 hartrevalidatie bij niet-complexe (level 1) hartpatiënten in de eerste lijn te aan te bieden. Wanneer jij namelijk als Chronisch ZorgNet therapeut het beweegprogramma van hartrevalidatie wil gaan aanbieden in de eerste lijn, dan dienen er een aantal zaken geregeld te zijn. Deze staan hieronder in het kort beschreven (zie de NVVC praktijkrichtlijn hartrevalidatie voor de complete voorwaarden):

  • Je dient een basisscholing hartrevalidatie, goedgekeurd door Chronisch ZorgNet, gevolgd te hebben
  • Je praktijk dient aan de gestelde praktijkvoorwaarden te voldoen
  • Je dient een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst te hebben tussen het verwijzend ziekenhuis / hartrevalidatiecentrum / verantwoordelijke hartrevalidatie-cardioloog en de eerstelijns fysiotherapiepraktijk. 

Regionaal zijn al samenwerkingsverbanden tussen eerstelijns fysiotherapiepraktijken en ziekenhuizen gerealiseerd. In het merendeel van deze gebieden wordt de eerstelijns fysiotherapeut door het ziekenhuis betaald (uit de DBC) of wordt de aanvullende verzekering van de patiënt aangesproken (mits aanwezig). Dit zal echter niet overal mogelijk zijn. Om deze reden zijn wij momenteel samen met andere betrokken partijen een alternatieve vergoedingsstructuur aan het realiseren. 

Concreet betekent dit dat jij als Chronisch ZorgNet therapeut de fase 2 hartrevalidatie nog niet kan gaan aanbieden in de eerste lijn aan niet-complexe hartpatiënten, behalve als je op eigen initiatief een samenwerkingsverband met een naburig gelegen ziekenhuis afsluit of behoort tot de regio’s waar al samenwerkingsverbanden bestaan. Logischerwijs kun je wel al een goedgekeurde basisscholing hartrevalidatie volgen en opvoeren binnen jouw portfolio. Hiermee word je met deze specialisatie zichtbaar en kun je, zodra de financiering en overige voorwaarden gerealiseerd zijn, meteen aan de slag.