Osteoporose, vallen en breken


De doelgroep die behoort tot de specialisatie “Osteoporose, vallen & breken” kan voor diverse redenen naar de fysio- of oefentherapeut verwezen worden. De vergoeding is afhankelijk van de verwijsreden. In onderstaand overzicht staan de verwijsredenen inclusief vergoedingen:

Verwijsreden

Vergoeding

Bijzonderheden

Osteoporose

Volledig uit aanvullende verzekering (AV) van patiënt

 

Fractuur conservatief

Eerste 20 behandelingen uit AV, vanaf 21e behandeling uit basisverzekering maximaal 6 maanden

 

Fractuur status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling

Eerste 20 behandelingen uit AV  vanaf 21e behandeling uit basisverzekering maximaal 12 maanden in aansluiting op opname ziekenhuis of revalidatie-inrichting

Start behandeling binnen 3 maanden na ontslag

Compressiefractuur (i.c. van wervels)- na opname (conservatief behandeld)

Eerste 20 behandelingen uit AV, vanaf 21e behandeling uit basisverzekering maximaal 6 maanden

 

Compressiefractuur (i.c. van wervels) -na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling

Compressiefractuur (i.c. van wervels) -na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis

Start behandeling binnen 3 maanden na ontslag