Vergoeding bij perifeer arterieel vaatlijden


Sinds 1 januari 2017 wordt een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vergoed uit de basisverzekering. Er worden 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. Per kalenderjaar wordt eerst aanspraak gedaan op het eigen risico. Wanneer het traject is verdeeld over twee kalenderjaren wordt dus twee keer het eigen risico aangesproken. Bij het declareren van GLT maak je gebruik van diagnosecode 9248 en CSI-code 011.

Let op: een tweede traject GLT wordt, in tegenstelling tot het eerste traject, niet (altijd) vergoed door de zorgverzekeraar. Tijdens een traject GLT stuur je als Chronisch ZorgNettherapeut aan op zelfmanagement. Hierdoor hebben de meeste patiënten na een traject GLT geen structurele begeleiding meer nodig. Echter, soms wordt een patiënt toch verwezen voor een tweede traject GLT. Neem in dit geval, vóór start van de behandeling, contact op met de betreffende zorgverzekeraar.

Selectieve inkoop

Bij alle grote zorgverzekeraars (nu ook Zilveren Kruis Achmea) geldt een selectief inkoopbeleid voor PAV. Dit betekent dat fysiotherapie voor patiënten met PAV alleen wordt ingekocht bij therapeuten die deelnemen aan Chronisch ZorgNet en zich gespecialiseerd hebben in PAV. Zorgverzekeraars kiezen hiervoor omdat onze therapeuten extra scholen en werkervaring opdoen met PAV patiënten, waardoor onze aangesloten therapeuten betere uitkomsten boeken van zorg dan niet aangesloten therapeuten op het gebied van PAV.

Jouw specialisatie PAV is gekoppeld aan Vektis. Dit betekent dat zorgverzekeraars Chronisch ZorgNet therapeuten, gespecialiseerd in PAV, kunnen identificeren. Hierdoor is het niet meer nodig dat je als individuele therapeut zelf moet aantonen dat je deelneemt aan het netwerk.