Vergoeding tijdens verlof


Bij de meeste zorgverzekeraars geldt een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat fysiotherapie voor patiënten met PAV alleen vergoed wordt als de patiënt wordt behandeld door een Chronisch ZorgNet therapeut.

Tijdens vakantie van de behandelende Chronisch ZorgNet therapeut is het niet altijd mogelijk dat de patiënt tijdelijk worden overgenomen door een andere Chronisch ZorgNettherapeut die gespecialiseerd is in PAV. Dit kan van invloed zijn op de vergoeding. Zorgverzekeraars voeren verschillend beleid met betrekking tot het overnemen van een patiënt met PAV door een therapeut die niet is aangesloten bij Chronisch ZorgNet met specialisatie PAV. Wat verstandig is om te doen in het geval van vakantie of andersoortig verlof, is om contact op te nemen met de zorgverzekeraar, om na te gaan wat de opties zijn voor de behandeling van jouw patiënten met PAV.

Het VGZ heeft een online formulier om waarneming aan te vragen tijdens vakanties. Andere zorgverzekeraars zijn hier minder duidelijk in. Neem daarom zelf contact op met de zorgverzekeraar om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.