Vergoeding bij revalidatie na corona


Paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige klachten hebben ten gevolge van COVID-19 wordt onder voorwaarden tijdelijk vergoed uit het basispakket. De meest actuele informatie over de vergoeding is terug te lezen op de website van Zorginstituut Nederland, waar ook een pagina beschikbaar is met antwoorden op veelgestelde vragen.

Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te maken op vergoeding uit het basispakket is dat patiënten meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Meer informatie over deelname aan het onderzoek is te vinden op de website van de onderzoekers.