Hartrevalidatie


Bij de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen staat samenwerking tussen de diverse betrokkenen centraal. De vaak complexe problematiek maakt het uitermate belangrijk dat je als Chronisch ZorgNet therapeut op de hoogte bent van de rol die de verwijzer speelt in het gehele diagnostisch- en behandelproces. Goede communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Patiënten met hartaandoeningen worden normaliter vanuit het ziekenhuis (bijv. door cardioloog of hartrevalidatiecoördinator) verwezen naar de Chronisch ZorgNet therapeut. Naast de samenwerkingsovereenkomst met het verwijzend ziekenhuis en de voorwaarden  waaraan je als Chronisch ZorgNet therapeut en fysiotherapiepraktijk moet voldoen, is voldoende bekendheid over fase 2 hartrevalidatie door een Chronisch ZorgNet therapeut, en de meerwaarde hiervan een belangrijke voorwaarde om de verwijzing vanuit de verwijzers te realiseren. Als Chronisch ZorgNet therapeut kun je hier een belangrijke rol in spelen door goed contact te onderhouden met de verwijzer uit jouw regio.

  • Bekendheid van de verwijzer met Chronisch ZorgNet en de fysiotherapeutische behandeling in de eerste lijn draagt eraan bij dat patiënten daadwerkelijk naar de eerste lijn worden verwezen;
  • Bekendheid met Chronisch ZorgNet en de Digitale Zorgverwijzer zorgt ervoor dat de patiënt tijdig in behandeling genomen wordt door een Chronisch ZorgNet therapeut;
  • Door de gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief te gebruiken, heeft de verwijzer de benodigde informatie om accuraat te kunnen bepalen wat het vervolgtraject voor de patiënt is. Dit reflecteert de meerwaarde van de Chronisch ZorgNet therapeut.

Goede communicatie en samenwerking met de hartrevalidatiecoördinator en ziekenhuis resulteert in de praktijk in meer verwijzingen. In de meeste regionale netwerken wordt aandacht besteed aan het gezamenlijk onderhouden van contact met de verwijzers uit de regio. Een manier om goed contact te onderhouden met verwijzers is het uitnodigen van de verwijzer voor regionale netwerkbijeenkomsten en voor het Chronisch ZorgNet Congres.