Longaandoeningen


Bij de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen staat samenwerking tussen de diverse betrokkenen centraal. De vaak complexe problematiek maakt het uitermate belangrijk dat je als Chronisch ZorgNet therapeut op de hoogte bent van de rol die de verwijzer speelt in het gehele diagnostisch- en behandelproces. Goede communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Patiënten met longaandoeningen worden naar de Chronisch ZorgNet therapeut gestuurd vanuit de huisartsenpraktijk (bijv. door de huisarts of POH) of vanuit het ziekenhuis (bijv. door de longarts of verpleegkundig specialist).

Een belangrijke voorwaarde om de verwijzing vanuit de verwijzers te realiseren is voldoende bekendheid bij de verwijzer over gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding en de meerwaarde van Chronisch ZorgNet. Als Chronisch ZorgNet therapeut kun je hier een belangrijke rol in spelen door goed contact te onderhouden met de verwijzer uit jouw regio.

  • Bekendheid met Chronisch ZorgNet en de Digitale Zorgverwijzer zorgt ervoor dat de patiënt tijdig in behandeling genomen wordt door een Chronisch ZorgNet therapeut;
  • Door de gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief te gebruiken, heeft de verwijzer de benodigde informatie om accuraat te kunnen bepalen wat het vervolgtraject voor de patiënt is. Dit reflecteert de meerwaarde van de Chronisch ZorgNet therapeut.

Goede communicatie en samenwerking met huisarts en ziekenhuis resulteert in de praktijk in meer verwijzingen. In de meeste regionale netwerken wordt aandacht besteed aan het gezamenlijk onderhouden van contact met de verwijzers uit de regio. Een manier om goed contact te onderhouden met verwijzers is het uitnodigen van de verwijzer voor regionale netwerkbijeenkomsten en voor het Chronisch ZorgNet Congres.