Verwijzingen uit de Digitale Zorgverwijzer


Alle Chronisch ZorgNet therapeuten die aan de voorwaarden voldoen zijn zichtbaar op de Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer. Verwijzers gebruiken de Digitale Zorgverwijzer om voor hun patiënt de dichtstbijzijnde gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeut te vinden en een afspraak te maken voor beweegtherapie en leefstijlbegeleiding. Wanneer een patiënt naar je wordt verwezen via de Digitale Zorgverwijzer ontvang je hierover een e-mail en in jouw Portfolio vind je de contactgegevens van de patiënt. Je wordt gevraagd de patiënt binnen 3 werkdagen te bellen voor het maken van een afspraak. Vervolgens dien je de status van de verwijzing in je portfolio aan te passen. Doe je dit niet, dan vervalt de verwijzing en wordt deze patiënt automatisch doorverwezen naar een collega in de regio. Het is daarom belangrijk dat je de patiënt tijdig belt, een afspraak maakt én de status van de digitale verwijzing aanpast in het Portfolio. Er is een handleiding  beschikbaar over het gebruik van de Digitale Zorgverwijzer.

Een groot voordeel van de Digitale Zorgverwijzer is dat de regie over de zorg in handen blijft bij de zorgverleners. Hierdoor wordt voorkomen dat de patiënt een verwijzing meekrijgt, maar vervolgens zelf geen actie neemt, of bij een therapeut in behandeling komt die niet deelneemt aan Chronisch ZorgNet. Maakt de verwijzer uit jouw regio nog geen gebruik van de Digitale Zorgverwijzer, dan is het goed om dit bespreekbaar te maken. Een verwijzer kan met een mailtje of belletje naar Chronisch ZorgNet binnen enkele minuten een account krijgen voor de Digitale Zorgverwijzer.