Gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief voor verwijzers


Het verloop en de afsluiting van een behandeltraject is cruciaal om goed terug te koppelen aan de verwijzer. Een goede terugkoppeling betekent dat jij als Chronisch ZorgNet therapeut de voor de verwijzer belangrijke informatie en bijzonderheden over de behandeling en het verloop hiervan duidelijk weergeeft. Bovendien kun jij op basis van deze informatie een advies geven of informatie vragen aan de verwijzer. Terugkoppeling naar de verwijzer is essentieel om regie te houden over het vervolgtraject. Je maakt daarom bij elke afspraak tussen de patiënt en de verwijzer een terugkoppelingsbrief met relevante informatie voor de verwijzer. Om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt beschreven dien je gebruik te maken van de gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief. Deze digitaal in te vullen brief is te vinden in je Portfolio bij 'Mijn patiënten'. Ook bij problemen kan de brief gebruikt worden, of bij een verzoek aan de verwijzer om bijvoorbeeld een rookstoppoging medicamenteus te begeleiden.

Bij het begeleiden van de leefstijl of medicatie compliantie kan er behoefte zijn aan extra ondersteuning vanuit de verwijzer. Er zijn gestandaardiseerde brieven beschikbaar om de verwijzer te benaderen voor extra begeleiding bij gezonde voeding en afvallen, voor extra begeleiding van stoppen met roken en voor extra begeleiding bij medicatie compliantie.