Informatie voor verwijzers


De (huis)artsen of transferverpleegkundigen in een ziekenhuis hebben de belangrijke rol om bij ontslag uit het ziekenhuis en/of herstel van corona in de thuissituatie, patiënten te verwijzen voor een vervolgtraject. Wij vragen alle verwijzers om gebruik te maken van dit netwerk van specialisten in de revalidatie van coronapatiënten. Via de Zorgzoeker op de website van Chronisch ZorgNet kunnen snel en overzichtelijk gespecialiseerde therapeuten gevonden worden. Daarnaast kunnen verwijzers gebruik maken van de Digitale Zorgverwijzer. Op deze manier worden patiënten snel en efficiënt verwezen naar een gespecialiseerde therapeut.

Via Chronisch ZorgNet wordt de patiënt verwezen naar een fysiotherapeut, die:

  1. Gedegen basiskennis en ervaring op het gebied van longaandoeningen heeft;
  2. Kennis heeft op het gebied van Covid-19 en de gevolgen die deze ziekte met zich meebrengt voor de patiënt, opgedaan middels een speciaal ontwikkelde e-learning. De kennis wordt up-to-date gehouden middels webinars waarin de nieuwste ontwikkelingen, inzichten en ervaringen uit het veld worden gedeeld;
  3. Via de Digitale Zorgverwijzer binnen 3 werkdagen een afspraak maakt met de patiënt, waardoor continuïteit van zorg wordt gegarandeerd;
  4. Nauwe contacten met regionale zorgverleners (zoals diëtisten en ergotherapeuten) heeft;
  5. Regelmatig een terugkoppeling geeft aan de verwijzer middels gestandaardiseerde terugkoppelingsbrieven.

Neem voor het gratis en makkelijk aanmaken van een account voor de Digitale Zorgverwijzer contact met ons op.