Het gebruik van de Digitale Zorgverwijzer


Chronisch ZorgNet therapeuten kunnen makkelijk gevonden worden via de Zorgzoeker, waarin gezocht kan worden op postcode, naam van de therapeut of specialisatie. Daarnaast kan een verwijzing voor een beweegbehandeling en leefstijlbegeleiding naar een Chronisch ZorgNet therapeut eenvoudig plaatsvinden middels de Digitale Zorgverwijzer.

De Digitale Zorgverwijzer is een systeem dat zorgt voor continuïteit van zorg. Na inloggen kan snel en efficiënt een patiënt worden verwezen naar een Chronisch ZorgNet therapeut naar keuze. Een groot voordeel van de Digitale Zorgverwijzer is dat de patiënt zelf geen contact hoeft op te nemen met de fysiotherapeut, waardoor er geen sprake is van vertraging tussen het daadwerkelijk verwijzen en het in behandeling komen bij een Chronisch ZorgNet therapeut. De patiënt wordt namelijk binnen 3 werkdagen door de Chronisch ZorgNet therapeut gebeld en de eerste behandeling vindt binnen 5 werkdagen na verwijzing plaats.

Let op: de Digitale Zorgverwijzer is geen vervanging voor de papieren verwijzer. Zorgverzekeraars willen tot op heden nog een papieren verwijzing ontvangen. Een voorbeeldverwijsbrief kan hier gedownload worden.

Voor meer praktische informatie over de Digitale Zorgverwijzer verwijzen we naar de handleiding. Om uw verwijzend centrum of huisartsenpraktijk aan te melden bij Chronisch ZorgNet stuurt u een mail naar info@chronischzorgnet.nl of belt u op maandag t/m donderdag tussen 10 en 12 uur met 040-2398764. Er wordt dan direct een account aangemaakt waarmee u heel eenvoudig gebruik kunt maken van de Digitale Zorgverwijzer.