Vergoeding eerstelijns hartrevalidatie


Met de huidige financieringsstructuur is het (vrijwel) niet mogelijk om landelijk de FIT-module van fase 2 hartrevalidatie bij niet-complexe (level 1) hartpatiënten in de eerste lijn te realiseren. Regionaal zijn er wel al samenwerkingsverbanden tussen eerstelijns fysiotherapiepraktijken en ziekenhuizen gerealiseerd. In het merendeel van deze gebieden wordt de eerstelijns fysiotherapeut door het ziekenhuis betaald (uit de DBC) of wordt de aanvullende verzekering van de patiënt aangesproken (mits aanwezig). Dit zal echter niet overal mogelijk zijn. Om deze reden zijn wij momenteel samen met andere betrokken partijen een alternatieve vergoedingsstructuur aan het realiseren.