Vergoeding fysiotherapie bij longaandoeningen


Vanaf 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde beweegtherapie voor COPD-patiënten bij de fysio- of oefentherapeut uit de basisverzekering vergoed. Dit geldt indien de diagnose COPD Gold 2 of hoger is gesteld (FEV1/FVC <0,70 en FEV1<80%). Het aantal vergoedingen in 12 maanden  hangt af van score op de gezondheidsvragenlijst CAT (COPD Assesment Test) of de vragenlijst naar ervaren dyspneu mMRC (gemodificeerde Medical Research Council Dyspneu), het aantal longaanvallen en/of ziekenhuisopnames door longaanvallen en het tijdstip van het eerste consult bij een fysio- of oefentherapeut voor COPD (vanaf 01-01-2019).

Een verwijzing van de huisarts en/of longarts is altijd nodig om de behandelingen fysiotherapie of oefentherapie bij COPD vergoed te krijgen. De behandelend therapeut bekijkt in welke categorie een patiënt valt om zo het aantal behandelingen dat vergoed wordt te bepalen. Deze categorieën zijn bepalend voor het maximaal aantal behandelingen in het eerste jaar dat een patiënt onder behandeling is van een fysio- of oefentherapeut.

Indien een COPD-patiënt na 12 maanden verdere behandeling nodig heeft, dan beoordeelt de behandelend therapeut opnieuw in welke categorie de patiënt valt. Dit bepaalt wederom het maximaal aantal behandelingen in de 12 daaropvolgende maanden.

De verschillende categorieën zijn:

 

Ernst van de symptomen

Aantal/ernst longaanvallen

mMRC < 2 en/of CAT <10

mMRC ≥ 2 en/of CAT>10

- 2 of meer aanvallen of;
- ziekenhuisopname a.g.v. longaanval

C

D

0 of 1 longaanval

A

B

 

Aantal behandelingen per 12 maanden per categorie:

 

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Max aantal behandelingen eerste 12 maanden

(eerste behandeljaar)

5

27

70

70

Max aantal behandelingen in 12 maanden na het eerste jaar (onderhoudsfase)

0

3

52

52

De behandelingen fysio-/oefentherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat de behandelingen af gaan van het eigen risico van de patiënt. Indien de behandelperiode van de patiënt verdeeld is over twee kalenderjaren wordt dus twee keer het eigen risico aangesproken. Indien meer behandelingen nodig zijn, is het bij enkele zorgverzekeraars mogelijk om gebruik te maken van de vergoedingen uit de aanvullende verzekering.