Webinar COPD voor huisartsen en POHs


Chronisch ZorgNet organiseert in samenwerking met de CAHAG en het Longfonds de scholing ‘Hoe krijg ik mijn COPD patiënt in beweging?’. Deze één-uur durende digitale scholing is ontwikkeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de huisartsenpraktijk in heel Nederland.

Waarom deze scholing?

COPD is een chronische longziekte, die vooral leidt  tot kortademigheid, benauwdheid en vermoeidheid . Alhoewel deze aandoening primair de longen aantast, ervaren mensen met COPD veelal beperkingen op het gebied van bewegen, ademhalen en dagelijks functioneren. wat uiteindelijk de kwaliteit van leven ernstig  kan beperken.

In de zorgstandaard COPD wordt veel waarde gehecht aan voldoende en goed bewegen bij deze aandoening. De gespecialiseerde fysio- en oefentherapeut is bij uitstek de geschikte zorgverlener om mensen met COPD hierin te begeleiden. Volgens het Verbetersignalement COPD ontvangt slechts een kleine minderheid deze zorg. Tijdens dit live, online webinar zullen huisartsen en fysiotherapeuten meer vertellen over (de samenwerking rondom) beweegzorg voor mensen met COPD en het omgaan met dagelijkse beperkingen en ademhalingsproblemen. De NHG-standaard COPD (2020) fungeert als basis voor dit webinar.

Doel en programma

Het doel van dit webinar is om de samenwerking tussen zorgverleners uit de huisartsenpraktijk en gespecialiseerde longfysio- en oefentherapeuten te ondersteunen.

Om dit doel te bereiken komen tijdens de één-uur durende digitale scholing aan de hand van casuïstiek de volgende onderwerpen aan bod:

  • COPD en de (systemische) gevolgen
  • (Het belang van goed) beweeggedrag van mensen met COPD
  • De zorg door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut
  • Verwijzing, terugkoppeling en Interdisciplinaire samenwerking

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het ABC1, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en VSR voor 1 punt.

Kosten

Deze scholing kan kosteloos gevolgd worden door huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk

Docenten

De scholing zal worden gedoceerd door een kaderhuisarts COPD & astma en gespecialiseerde longfysiotherapeuten.

Datum en tijd

Binnen korte termijn zal bekend gemaakt worden wanneer dit webinar plaatsvindt. Hou hiervoor deze pagina in de gaten.

Aanmelding

Ben of ken jij een huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige of verpleegkundig specialist en heb jij interesse in de scholing? Nog even geduld. Binnenkort zal bekend gemaakt worden hoe geïnteresseerden zich kunnen inschrijven. Hou hiervoor deze pagina in de gaten.