Verwijzers


Door osteoporose loopt een patiënt meer risico op botbreuken. Een fractuur bij een vijftigplusser is dan ook meestal het eerste signaal om te starten met nader onderzoek naar osteoporose. Ook botbreuken zonder osteoporose verdienen extra aandacht, zeker bij ouderen. Als een vijftigplusser een botbreuk oploopt door een val, is er een grote kans dat deze persoon opnieuw valt en iets breekt.

Botbreuken kunnen leiden tot verminderde mobiliteit en activiteit met als gevolg een slechtere gezondheid, een lagere kwaliteit van leven en soms vroegtijdig overlijden. Gespecialiseerde beweegzorg door fysio- of oefentherapeuten helpt om herstel, mobiliteit en activiteit te verbeteren en/of om de achteruitgang tegen te gaan.

Gespecialiseerde therapeuten
Chronisch ZorgNet is een landelijk dekkend netwerk van fysio- en oefentherapeuten met specialisaties in o.a. osteoporose, vallen & breken, maar ook in symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, COPD, hartrevalidatie en eerstelijns revalidatie na corona. Zij zijn eenvoudig te vinden op hun specialisatie via een zorgzoeker en -verwijzer. 

Chronisch ZorgNet therapeuten gespecialiseerd in “Osteoporose, vallen & breken” hebben een basisscholing gevolgd voor het behandelen van deze complexe patiëntengroep. Zij handelen volgens de nieuwste richtlijnen, waarbij de beroepsrichtlijn van het KNGF leidend is, aangevuld door de multidisciplinaire richtlijn “Osteoporose en fractuurpreventie”. Zij richten zich in de behandeling ook op leefstijlfactoren, gedragsverandering en veelvoorkomende comorbiditeit. Daarnaast scholen zij zich verder in de zorg voor deze doelgroep.

Behandeling
Bewegen en leefstijl zijn belangrijk bij osteoporose en fractuurpreventie. Met een goede valrisico-inschatting en persoonsgerichte beweeg- en leefstijlbegeleiding kan een gespecialiseerde therapeut het valrisico bij patiënten verlagen en de botbelasting verhogen. De behandeling kan zich richten op veilig bewegen na een fractuur, herstel van de fractuur, valproblematiek en het optimaliseren van beweeggedrag. Dit helpt inactiviteit bij patiënten voorkomen en ondersteunt de mobiliteit en draagt daardoor bij aan een goede gezondheid en kwaliteit van leven.

Verwijzen
Patiënten met osteoporose en/of een verhoogd val- of fractuurrisico kunnen naar de Chronisch ZorgNet therapeut worden gestuurd vanuit de huisartsenpraktijk (bijv. huisarts/POH) of vanuit de tweedelijn bijvoorbeeld de fractuurpoli in het ziekenhuis (verpleegkundig specialist). Daarnaast kunnen patiënten zich zonder verwijzing rechtstreeks bij een fysio- of oefentherapie melden, om bijvoorbeeld te werken aan herstel na een fractuur. Indien dit het geval is, dan zal een Chronisch ZorgNet therapeut de betrokken verwijzers hiervan op de hoogte stellen.

Een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut vinden
Om ervoor te zorgen dat patiënten bij de gespecialiseerde, Chronisch ZorgNet therapeuten terecht komen, worden fractuurpoli’s op de hoogte gesteld waar zij gespecialiseerde therapeuten kunnen vinden, hoe zij makkelijk en snel patiënten kunnen doorverwijzen en wat de werkwijze is van deze gespecialiseerde therapeuten. Ook huisartsen worden geïnformeerd over deze specialistische zorg.

Middels de Zorgzoeker zijn de dichtstbijzijnde Chronisch ZorgNet therapeuten te vinden en middels de Digitale Zorgverwijzer is het mogelijk om de patiënt direct te verwijzen.

Patiënten informatie
Het krijgen van de diagnose osteoporose kan grote invloed hebben op iemand. Daarnaast kan het een hoop vragen oproepen. Voor patiëntinformatie en mogelijkheden tot lotgenotencontact willen wij u doorverwijzen naar de website van de Osteoporose Vereniging.