De huisarts en vaatchirurg in de zorg voor patiënten met PAV


Chronisch ZorgNet is een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten, dat zich o.a. inzet voor ‘stepped care’ zorg bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Volgens het principe van stepped care ontvangen patiënten een behandeling die niet zwaarder is dan noodzakelijk. Bij de behandeling van PAV impliceert dit, conform de (inter)nationale richtlijnen, een traject van gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding door een hiervoor gecertificeerde Chronisch ZorgNet therapeut. GLT is een bewezen effectieve behandeling  voor patiënten met PAV. Pas bij onvoldoende effect van een traject GLT en leefstijlbegeleiding wordt een interventie, zoals een dotter of bypass, overwogen.

Hoe een traject GLT en leefstijlbegeleiding bij een Chronisch ZorgNet therapeut eruit ziet wordt geïllustreerd met het volgende filmpje.

Patiënten met PAV worden vanuit de huisartsenpraktijk of vanuit het ziekenhuis (bijv. vaatchirurg of verpleegkundig specialist) verwezen naar de Chronisch ZorgNet therapeut. In het verleden werden alle patiënten met PAV door de huisarts verwezen naar het ziekenhuis. Volgens de huidige richtlijnen is dit niet meer nodig en is het de bedoeling dat de huisarts de patiënt direct verwijst naar een Chronisch ZorgNet therapeut. In de praktijk worden de meeste patiënten echter nog verwezen naar het ziekenhuis. Chronisch ZorgNet wil bewerkstelligen dat patiënten zoveel mogelijk binnen de eerste lijn worden behandeld, waardoor de zorgkosten worden verlaagd en de patiënt geen zwaardere behandeling krijgt dan nodig. Hieronder staat een filmpje dat weergeeft hoe het traject van een patiënt met PAV in de eerste lijn idealiter verloopt. De huisarts heeft een sleutelrol in het realiseren van dit stepped care model. Om verwijzingen vanuit de eerste lijn te optimaliseren is, i.s.m. de HartVaatHAG, de scholing ‘Perifeer arterieel vaatlijden: een sleutelrol voor huisartsen’ ontwikkeld.

Patiëntinformatie
Gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding is vaak een intensief traject voor de patiënt. Motivatie en zelfmanagement zijn sterk verbonden aan ziekte-inzicht en verwachtingsmanagement.

Chronisch ZorgNet heeft voor patiënten een website met informatie beschikbaar (www.etalagebenen.nl), net als een gelijknamige Facebookpagina. Voor lotgenotencontact kan de patiënt worden verwezen naar de patiëntvereniging Harteraad. Hier is ook de brochure 'Etalagebenen? Lopen!' terug te vinden.