Aanmelden


Aanmelding als (zorg)groep
Wanneer er bij u in de regio interesse is vanuit meerdere huisartsen/POH’s, kunt u zich als (zorg)groep aanmelden voor de scholing. Een locatie, datum en tijdstip worden afgesproken met de deelnemers en docent, wanneer er voldoende animo is.