Perifeer arterieel vaatlijden: een sleutelrol voor de huisarts


Chronisch ZorgNet organiseert in samenwerking met de HartVaatHAG de scholing ‘Perifeer arterieel vaatlijden: een sleutelrol voor huisartsen’. Deze twee uur durende scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners in heel Nederland.

Achtergrond
Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een ernstig ziektebeeld. Het wordt gekenmerkt door vernauwing of verstopping van de perifere slagaders ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose). Dit leidt tot pijn in de benen bij inspanning (claudicatio intermittens, CI). PAV is een belangrijke oorzaak voor functionele achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven en verkorte levensverwachting (verhoogd risico op hartziekten en beroerte).

Conform de multidisciplinaire richtlijnen is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding onder begeleiding van een gespecialiseerd (Chronisch ZorgNet) therapeut de primaire behandeling voor patiënten met CI. Dit betekent dat de patiënt rechtstreeks vanuit de huisartsenpraktijk verwezen kan worden naar een Chronisch ZorgNet therapeut, en dat een verwijzing naar het ziekenhuis niet nodig is. Indien looptherapie onvoldoende effect heeft na drie tot zes maanden is eventueel verwijzing voor vervolgdiagnostiek en vervolgbehandeling aangewezen.

De huisarts heeft een sleutelrol in dit ‘stepped care’ traject, waarbij de patiënt adequate zorg krijgt die niet zwaarder is dan nodig. Uit het Zinnige Zorg traject van het Zorginstituut blijkt dat er nog verbetering mogelijk is om patiënten met PAV primair in de eerste lijn te behandelen. Zo is het verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie geïdentificeerd als een knelpunt. De rol van de huisarts is hierbij essentieel.

Doel
De huisarts en praktijkondersteuner hebben een sleutelrol om patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) conform de richtlijn in de eerste lijn te behandelen en te verwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Deze scholing is gericht op alle relevante onderwerpen en knelpunten betreffende de zorg voor patiënten met PAV.

Programma (duur: 2 uur)
De scholing behandelt de rol van de huisarts en praktijkondersteuner in de behandeling van patiënten met PAV:

  • Diagnostiek: anamnese, enkel-arm index meting en differentiaal diagnose
  • Behandeling: CVRM, effectiviteit gesuperviseerde looptherapie en invasieve interventies
  • Verwijzing: indicaties voor verwijzing gesuperviseerde looptherapie vs. verwijzing naar het ziekenhuis
  • Monitoring en multidisciplinaire samenwerking
  • Patiëntinformatie

Accreditatie
Geaccrediteerd door het ABC1, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en VSR voor 2 punten.

Kosten
Deze scholing is in eerste instantie vergoed vanuit een ZonMw-subsidie, waardoor aan deze scholing geen kosten voor deelnemers waren verbonden. Wegens de overweldigende interesse is het subsidiebudget al verbruikt en is deze mogelijkheid niet meer van toepassing. Neem bij interesse contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Docenten
De scholing zal worden gedoceerd door kaderhuisartsen hart- en vaatziekten. Dit kan zowel de regionale kaderhuisarts zijn, als ook een kaderhuisarts uit een andere regio.

Locatie, datum en tijd
Een scholing wordt op aanvraag georganiseerd bij voldoende animo in een regio. De locatie, datum en tijd wordt per scholing bepaald in samenspraak met de deelnemers. Het is mogelijk om vanuit een zorggroep of regio interesse voor de scholing kenbaar te maken, via dit formulier.

Aanmelding als (zorg)groep
Wanneer er bij u in de regio interesse is vanuit meerdere huisartsen/POH’s, kunt u zich als (zorg)groep aanmelden voor de scholing. Bij voldoende animo worden locatie, datum en tijdstip afgesproken met de deelnemers en docent.