Vergoeding fysiotherapie bij etalagebenen


Sinds 1 januari 2017 worden 37 behandelingen fysiotherapie bij PAV vergoed vanuit de basisverzekering. Dit wil zeggen dat elke patiënt, gediagnostiseerd met PAV (claudicatio intermittens, fontaine 2), recht heeft op een traject GLT en leefstijlbegeleiding van 12 kalendermaanden bestaande uit maximaal 37 behandelingen. Zorgverzekeraars hanteren een verschillend beleid voor het vergoeden van een tweede traject GLT en leefstijlbegeleiding bij een patiënt. Dit komt omdat Chronisch ZorgNet therapeuten in de behandeling sturen op zelfmanagement, waardoor een tweede traject niet nodig zou hoeven zijn. Belangrijk om te weten is dat de meeste zorgverzekeraars een selectief inkoopbeleid hanteren wat betreft een traject GLT en leefstijlbegeleiding. Het traject wordt alleen vergoed indien de behandeling wordt gegeven door een Chronisch ZorgNet therapeut. Middels de Zorgzoeker zijn de dichtstbijzijnde Chronisch ZorgNet therapeuten te vinden en middels de Digitale Zorgverwijzer is het mogelijk om de patiënt direct te verwijzen.