Lageveen, Astrid

Astrid Lageveen

Gespecialiseerd in
Etalagebenen
Hartrevalidatie
Longaandoeningen
Corona

Fysiotherapie en Training Vos en Ghoochannejhad

Naam opleiding Gevolgd in Relevantie voor Chronisch ZorgNet Aantal punten
COPD en Astma in de Fysiotherapie 2020 Ja 24
Deelname wetenschappelijk onderzoek 2019 Ja 2
Regionale netwerkbijeenkomst 2019 Ja 2
Perifeer arterieel vaatlijden en training 2019 Ja 12