Kraaijenzank, Marco

Marco Kraaijenzank MSc.

Gespecialiseerd in
Etalagebenen
Hartrevalidatie
Longaandoeningen
Corona
Osteoporose, vallen en breken

Fysiotherapie Kraaijenzank

Naam opleiding Gevolgd in Relevantie voor Chronisch ZorgNet Aantal punten
Basiscursus Osteoporose, Vallen en Breken 2021 Ja 9
E-learning KNGF-richtlijn COPD 2021 Ja 3
Basiscursus richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden 2021 Ja 10
Digitaal Chronisch ZorgNet Congres 2021 2021 Ja 7
Chronisch ZorgNet Webinar: Revalidatie na COVID-19 2021 Ja 1
Beweegprogramma Hartrevalidatie inclusief hartfalen 2020 Ja 24
Landelijk netwerk voor revalidatie coronapatiënten in de eerste lijn - e-learning module 2020 Ja 6
COPD en Astma in de Fysiotherapie 2020 Ja 24