Kraaijenzank, Marco

Marco Kraaijenzank MSc.

Gespecialiseerd in
Etalagebenen
Hartrevalidatie
Longaandoeningen
Corona

Fysiotherapie Kraaijenzank

Naam opleiding Gevolgd in Relevantie voor Chronisch ZorgNet Aantal punten
E-learning KNGF-richtlijn COPD 2021 Ja 3
Basiscursus richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden 2021 Ja 10
Digitaal Chronisch ZorgNet Congres 2021 2021 Ja 7
Chronisch ZorgNet Webinar: Revalidatie na COVID-19 2021 Ja 1
Beweegprogramma Hartrevalidatie inclusief hartfalen 2020 Ja 24
Landelijk netwerk voor revalidatie coronapatiënten in de eerste lijn - e-learning module 2020 Ja 6
COPD en Astma in de Fysiotherapie 2020 Ja 24